Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen fase 2 SBIR oproep Smart Mobility Flevoland

Gepubliceerd op:
8 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2021

De Provincie Flevoland wil samen met de gemeenten Dronten en Almere, de Floriade en de eigenaar van het evenemententerrein Walibi Holland de bereikbaarheid van evenementen verder verbeteren in de provincie Flevoland zonder noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Daarvoor zoeken we naar Smart Mobility-oplossingen in de vorm van één integrale product-dienst combinatie. De oplossingen moeten ook de samenwerking tussen betrokken partijen als wegbeheerders en evenementenorganisatoren (zo veel mogelijk) optimaliseren.

Het doel is om op deze manier bij evenementen het verkeer op een gecoördineerde manier het gebied in en uit te geleiden, zonder te veel gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Op 3 september 2021 leverden 7 bedrijven hun offertes voor fase 2 op tijd aan. Eén deelnemer besloot om geen offerte aan te leveren om verschillende redenen. De commissie vergaderde eind september, waarna 7 bedrijven hebben gepitched. Er zijn 4 bedrijven geselecteerd voor een opdracht voor fase 2: Vialis, Sweco, Tripservice en Livecrowed. Fase 2 liep tot mei 2021.

Flatten the curve van Vialis B.V.

Naast alle voordelen van evenementen voor bezoekers en economie, kennen evenementen ook een aantal specifieke logistieke uitdagingen. Waaronder het in goede banen leiden van de bezoekersstromen van en naar het evenemententerrein, zodat alle verkeer en de leefomgeving slechts beperkt hinder ondervindt. Betere spreiding van het verkeer in tijd en ruimte waardoor de piek in de verkeersvraag verlaagt én het optimaal benutten van de beschikbare wegcapaciteit beperkt de verkeersopstopping tot het minimum. Hiervoor moeten de bestaande verkeersmaatregelen en middelen optimaal gebruikt worden. Alle ingrediënten voor een goede verkeersafwikkeling zijn vaak al aanwezig, maar het lukt niet om tijdig in te zetten en in samenhang. Vialis B.V. wil de bestaande ecosystemen voor het verkeersmanagement met elkaar verbinden (zowel dagelijks als bij evenementen) om weggebruikers zo effectief wijze onderweg en voor het vertrek naar de bestemming te begeleiden. Niet alle maatregelen zijn op elke tijd en plaats even effectief, dus wil het bedrijf de verkeersmanager met inzicht een keuze laten maken uit een goed gevulde gereedschapskist aan maatregelen. Dat kan met traditionele maatregelen zoals een verkeerslicht en nieuwere maatregelen zoals deelmobiliteit. Zolang het maar het verschil kan maken.

Crowd Management Systeem Flevoland van Sweco Nederland

Sweco, Scenwise, Livecrowd, TomTom, PTVGroup en ViNotion ontwikkelen een product om bezoekersstromen beter te voorspellen en te beïnvloeden. Door het gebruik van verschillende databronnen geven zij naast de actuele drukte ook een verkeersverwachting van een uur en een aantal dagen vooruit. Ze richten zich zowel op automobilisten, fietsers, voetgangers als openbaar vervoer-gebruikers. Wanneer een route of een gebied te druk is beïnvloeden de bedrijven het reisgedrag voorafgaand en tijdens de reis met social media. Ook leveren ze data aan wegbeheerders voor hun eigen verkeersmanagementsystemen. Het doel is om zo bij te dragen aan een veiligere en prettigere beleving van bezoekers en omwonenden.

TrafficTeamUp van TripService

Traffic Team Up bestaat uit TripService, Localyse, Royal HaskoningDHV en Siemens. Traffic Team Up zorgt ervoor dat bezoekers van Walibi Fright Nights beter voorbereid reizen naar het pretpark. Met de inzet van de Mobility Portal wordt pre-trip reisadvies gegeven en is het mogelijk on-trip bij te sturen met kaartaanpassingen in navigatiesystemen. Tijdens Walibi Fright Nights zet Traffic Team Up het Event Traffic Dashboard in dat zorgt voor een beeld met een zogenaamde 'common operational picture'. Dit beeld bevordert de samenwerking met verschillende stakeholders. Tot slot meten de bedrijven effect van de inzet van deze producten.

Travelguide van Livecrowd B.V.

De Travelguide is een digitale reisgids die zich focust op het verbeteren van de klantreis naar evenementen en andere publiekstrekkers. Daarnaast draagt de Travelguide bij aan het minimaliseren van hinder(beleving) voor de reguliere weggebruikers en de omgeving.
Externe stakeholders geven in een gezamenlijk voorbereidingstraject invulling aan de inhoud en uitvoering (monitoring en bijsturing) van de Travelguide zodat deze optimaal aansluit bij de (eind)gebruiker. Naast het informeren van bezoekers is de Travelguide ook een (verkeers-)managementtool en bedoeld als procesinnovatie voor organisatoren en verkeersmanagers. Het is mogelijk om prognoses te staven aan de hand van realtime data uit de Travelguide en bij te sturen met (gepersonaliseerde) communicatie en maatregelen voor het verkeersmanagement.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?