Open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden SCE

Laatst gecontroleerd op:
25 maart 2024
Gepubliceerd op:
19 februari 2021

Hoe werkt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)? U ontvangt de subsidie in een bedrag per geproduceerde kWh. Op deze pagina vindt u van alle categorieën een voorbeeld.

Elk jaar stellen wij per type installatie een basisbedrag vast: het bedrag per geproduceerde kWh dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Dit bedrag blijft voor de hele subsidieperiode van 15 jaar hetzelfde als in het jaar dat u de SCE aanvroeg. Vervolgens berekenen we het verschil tussen dit basisbedrag en het correctiebedrag: de marktprijs voor energie. Dit verschil is de subsidie per kWh die u ontvangt. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u dus minder subsidie. En als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie.

De voorlopige correctiebedragen voor 2024 zijn voor een aantal categorieën lager dan de basisbedragen. Hierdoor komt het voorlopige subsidiebedrag uit op € 0. Hoe dit de komende jaren verloopt, is moeilijk te voorspellen. Wij hebben in de berekening daarom het voorlopige subsidiebedrag over 15 jaar weggelaten.

Voorbeeld zon-PV-systeem 50 kWp met 100% netlevering

Categorie: Zon-PV kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp

Basisbedrag: 0,124 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,122 €/kWh

Voorlopige bijdrage netlevering in 2024: 0,124 - 0,122 = 0,002 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 900 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 50 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 900 = 45.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 (12 maanden): 45.000 x  0,002 = € 90,00

Voorbeeld zon-PV-systeem 250 kWp met 40% netlevering en 60% niet-netlevering

Categorie: Zon-PV grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en < 500 kWp

Basisbedrag: 0,109 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,128 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 niet-netlevering: 0,164 €/kWh

Voorlopige bijdrage in 2024 netlevering: 0,109 - 0,128 = 0 €/kWh
Voorlopige bijdrage in 2024 niet-netlevering: 0,109 - 0,164 = 0 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 840 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 250 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 250 x 840 = 210.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 netlevering: (40% x 210.000) x € 0 = € 0
Voorlopig subsidiebedrag in 2024 niet-netlevering: (60% x 210.000) x € 0 = € 0

Voorlopig totale subsidiebedrag in 2024 (12 maanden): € 0

Voorbeeld zon-PV-systeem 4.000 kWp grondgebonden met 40% netlevering en 60% niet-netlevering

Categorie: Zon-PV grondgebonden grootverbruikersaansluiting ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp

Basisbedrag: 0,070 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,128 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 niet-netlevering: 0,164 €/kWh

Voorlopige bijdrage in 2024 netlevering: 0,070 - 0,128 = 0,000 €/kWh
Voorlopige bijdrage in 2024 niet-netlevering: 0,070 - 0,164 = 0,000 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 855 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 4.000 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 4.000 x 855 = 3.420.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 netlevering: (40% x 3.420.000) x € 0,000 = € 0,00
Voorlopig subsidiebedrag in 2024 niet-netlevering: (60% x 3.420.000) x € 0,000 = € 0,00

Voorlopig totale subsidiebedrag in 2024 (12 maanden): € 0,00

Voorbeeld windproject 50 kW met 100% netlevering

In dit voorbeeld hanteren we een p50-waarde van 2.000 vollasturen.

Categorie: Windenergie kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW

Basisbedrag: 0,166 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,115 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering in 2024: 0,166 - 0,115 = 0,051 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 2.000 vollasturen (p50-waarde)
Totaal nominaal vermogen: 50 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 2.000 = 100.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 (12 maanden) 100.000 x 0,051 = € 5.100,00

Voorbeeld windproject 250 kW met 100% netlevering

In dit voorbeeld hanteren we een p50-waarde van 2.000 vollasturen.

Categorie: Windenergie grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 7,5 en < 8 m/s 

Basisbedrag: 0,132 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,115 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering in 2024: 0,132 - 0,115 = 0,017 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 2.000 vollasturen (p50-waarde)
Totaal nominaal vermogen: 250 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 250 x 2.000 = 500.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 (12 maanden) 500.000 x 0,017 = € 8.500,00

Voorbeeld windproject 4.000 kW met 100% netlevering

In dit voorbeeld hanteren we een p50-waarde van 2.000 vollasturen.

Categorie: Windenergie grootverbruikersaansluiting ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8 m/s

Basisbedrag: 0,059 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,115 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering in 2024: 0,059 - 0,115 = 0,000 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 2.000 vollasturen (p50-waarde)
Totaal nominaal vermogen: 4.000 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 4.000 x 2.000 = 8.000.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 (12 maanden) 8.000.000 x 0,000 = € 0,00

Voorbeeld waterkrachtproject 150 kW met 100% netlevering

Categorie: Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW

Basisbedrag: 0,170 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2024 netlevering: 0,149 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering in 2024: 0,170 - 0,149 = 0,021 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 5.000 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 150 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 150 x 5.000 = 750.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2024 (12 maanden): 750.000 x 0,021 = € 15.750,00

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?