Open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2022

Hoe werkt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)? Wij keren de subsidie uit in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Ter verduidelijking werkten we van alle categorieën een voorbeeld uit.

Elk jaar stellen wij per type installatie een basisbedrag vast: het bedrag per geproduceerde kWh dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Dit bedrag blijft voor de hele subsidieperiode van 15 jaar hetzelfde als in het jaar dat u de SCE aanvroeg. Vervolgens berekenen we het verschil tussen dit basisbedrag en het correctiebedrag: de marktprijs voor energie. Dit verschil is de subsidie per kWh die u ontvangt. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u dus minder subsidie. En als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie.

De voorlopige correctiebedragen voor 2023 zijn hoger dan de basisbedragen. Hierdoor komt het voorlopige subsidiebedrag uit op € 0. Hoe dit de komende jaren zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Wij hebben in de berekening daarom het voorlopige subsidiebedrag over 15 jaar weggelaten.

Voorbeeld zon-PV systeem 50 kWp met 100% netlevering

Categorie: Zon-PV kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp

Basisbedrag: 0,140 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023 netlevering: 0,152 €/kWh

Voorlopige bijdrage netlevering in 2023: 0,140 - 0,152 < 0 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 900 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 50 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 900 = 45.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2023 (12 maanden): 45.000 x  0,0 = € 0

Voorbeeld zon-PV systeem 250 kWp met 40% netlevering en 60% niet-netlevering

Categorie: Zon-PV grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp

Basisbedrag: 0,131 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023 netlevering: 0,152 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023 niet-netlevering: 0,185 €/kWh

Voorlopige bijdrage in 2023 netlevering: 0,131 - 0,152 < 0 €/kWh
Voorlopige bijdrage in 2023 niet-netlevering: 0,131 - 0,185 < 0 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 800 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 250 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 250 x 800 = 200.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2023 netlevering: (40% x 200.000) x € 0 = € 0
Voorlopig subsidiebedrag in 2023 niet-netlevering: (60% x 200.000) x € 0 = € 0

Voorlopig totale subsidiebedrag in 2023 (12 maanden): € 0

Voorbeeld windproject 50 kW met 100% netlevering

In dit voorbeeld hanteren we een p50-waarde van 2000 vollasturen.

Categorie: Windenergie kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW

Basisbedrag: 0,147 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023 netlevering: 0,188 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering in 2023: 0,147 - 0,188 < 0 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 2000 vollasturen (p50-waarde)
Totaal nominaal vermogen: 50 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 2000 = 100.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2023 (12 maanden) 100.000 x 0 = € 0

Voorbeeld waterkrachtproject 150 kW met 90% netlevering én 10% niet-netlevering

Categorie: Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW

Basisbedrag: 0,171 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023 netlevering en niet-netlevering: 0,225 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering in 2023: 0,171 - 0,225 < 0 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 5000 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 150 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 150 x 5000 = 750.000 kWh

Voorlopig subsidiebedrag in 2023 (12 maanden): 750.000 x 0 = €0 0

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?