Open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2022

Hoe werkt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)? Wij keren de subsidie uit in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Ter verduidelijking hebben we van alle categorieën een voorbeeld uitgewerkt.

Elk jaar stellen wij per type installatie een basisbedrag vast: het bedrag per geproduceerde kWh dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Dit bedrag blijft voor hele subsidieperiode van 15 jaar hetzelfde als in het jaar dat u de SCE aanvroeg. Vervolgens berekenen we het verschil tussen dit basisbedrag en het correctiebedrag: de marktprijs voor energie. Dit verschil is de subsidie per kWh die u ontvangt. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u dus minder subsidie. En als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie.

Voorbeeld zon-PV systeem 50 kWp met 100% netlevering

Categorie: Zon-PV kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp

Basisbedrag: 0,124 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2022 netlevering: 0,037 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering SCE in 2022: 0,124 - 0,037 = 0,087 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 900 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 50 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 900 = 45.000 kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2022 (12 maanden): 45.000 x  0,087 = € 3.915
Voorlopige bijdrage SCE over 15 jaar: € 3.915 x 15 = € 58.725

Voorbeeld zon-PV systeem 250 kWp met 40% netlevering en 60% niet-netlevering

Categorie: Zon-PV grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp

Basisbedrag: 0,096 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2022 netlevering: 0,037 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2022 niet-netlevering: 0,082 €/kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2022 netlevering: 0,096 - 0,037 = 0,059 €/kWh
Voorlopige bijdrage SCE in 2022 niet-netlevering: 0,096 - 0,082 = 0,014 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 900 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 250 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 250 x 900 = 225.000 kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2022 netlevering: (40% x 225.000) x € 0,059 = € 5.310
Voorlopige bijdrage SCE in 2022 niet-netlevering: (60% x 225.000) x € 0,014 = € 1.890

Voorlopige bijdrage SCE in 2022 (12 maanden): € 7.200
Voorlopige bijdrage SCE over 15 jaar: € 7.200 x 15 = € 108.000

Voorbeeld windproject 50 kW met 100% netlevering

In dit voorbeeld hanteren we een p50-waarde van 2000 vollasturen.

Categorie: Windenergie kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW

Basisbedrag: 0,113 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2022 netlevering: 0,046 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering SCE in 2022: 0,113 - 0,046 = 0,067 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 2000 vollasturen (p50-waarde)
Totaal nominaal vermogen: 50 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 2000 = 100.000 kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2022 (12 maanden) 100.000 x 0,067 = € 6.700
Voorlopige bijdrage SCE over 15 jaar: € 6.700 x 15 = € 100.500

Voorbeeld waterkrachtproject 150 kW met 90% netlevering én 10% niet-netlevering

Categorie: Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW

Basisbedrag: 0,134 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2022 netlevering en niet-netlevering: 0,057 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering SCE in 2022: 0,134 - 0,057 = 0,077 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 5000 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 150 kW
Maximale subsidiabele jaarproductie: 150 x 5000 = 750.000 kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2022 (12 maanden): 750.000 x 0,077 = € 57.750
Voorlopige bijdrage SCE netlevering en niet-netlevering over 15 jaar: € 57.750 x 15 = € 866.250  

Vragen over de SCE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?