Open voor aanvragen

Waterkracht SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2024

Wilt u als energiecoöperatie of VvE subsidie aanvragen voor de opwek van energie uit waterkracht? Dat kan voor installaties met een piekvermogen tussen de 15 kW en 150 kW.

Hoeveel vermogen heeft uw installatie?

U kunt subsidie aanvragen voor waterkracht in de volgende categorieën:

  • kleinverbruikersaansluiting met een vermogen van 15 kW tot en met 100 kW
  • grootverbruikersaansluiting met een vermogen van 15 kW tot en met 150 kW

Hoeveel krijgt u per kWh?

Basisbedragen waterkracht SCE
Categorie Basis-
bedrag 
2024
Basis-
elektriciteits-
prijs 2024
Voorlopig 
correctie-
bedrag 
2024
Maximum 
vollasturen
Ingebruik-
name-
termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh  €/kWh Uren/jaar Jaren
Waterkracht, 
kleinverbruikers-
aansluiting 
(≥ 15 kW en ≤ 100 kW)
0,170 0,060 0,144 5.000 3
Waterkracht, 
grootverbruikers-
aansluiting 
(≥ 15 kW en ≤ 150 kW)
0,170 0,060 0,149 5.000 3

 

Welke vergunningen heeft u nodig?

Meestal heeft u voor een waterkrachtinstallatie één of meer vergunningen nodig. Het bevoegd gezag moet deze afgegeven voordat u uw subsidieaanvraag indiende. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Watervergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens het Waterbesluit (hoofdstuk 6)? U stuurt dan de verleende vergunning en de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. U voegt die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag. Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning? Ga dan naar het Omgevingsloket.

Klein- of grootverbruikersaansluiting

U sluit uw installatie aan op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?