Open voor aanvragen

Waterkracht SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
12 december 2022

Wilt u als energiecoöperatie of VvE subsidie aanvragen voor de opwek van energie uit waterkracht? Dat kan voor installaties met een piekvermogen tussen de 15 kW en 150 kW.

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunt u subsidie aanvragen voor waterkracht in de volgende categorieën:

  • Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW
  • Waterkracht grootverbruikersaansluiting  ≥ 15 kW en ≤ 150 kW

U neemt uw installatie voor waterkracht binnen 3 jaar na de datum van uw subsidiebeschikking in gebruik.

Basisbedragen waterkracht SCE

Categorie Basisbedrag Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2022 Maximum Vollasturen Ingebruikname termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh  €/kWh Uren/jaar Jaren
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW 0,171 0,060 0,225 5000 3
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW 0,171 0,060 0,225 5000 3

 

Meestal heeft u voor een waterkrachtinstallatie één of meer vergunningen nodig. Het bevoegd gezag moet deze afgegeven voordat u uw subsidieaanvraag indiende. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Watervergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens het Waterbesluit (hoofdstuk 6)? U stuurt dan de verleende vergunning en de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. U voegt die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag. Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning? Ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie waterkracht is er voor installaties die u aansluit op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?