Open voor aanvragen

Waterkracht SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 december 2021

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Voor waterkracht heeft de SCE twee categorieën:

  • Waterkracht kleinverbruikers aansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW
  • Waterkracht grootverbruikersaansluiting  ≥ 15 kW en ≤ 150 kW

De uiterste datum van ingebruikname voor deze categorieën is 3 jaar na de datum van de beschikking tot subsidie verlening.

Basisbedragen waterkracht

Basisbedragen waterkracht SCE
Categorie Basisbedrag Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2022 Maximum Vollasturen Ingebruikname termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh  €/kWh Uren/jaar Jaren
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW 0,134 0,031 0,057 5000 3
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW 0,134 0,031 0,057 5000 3

 

Meestal heeft u voor een waterkrachtinstallatie 1 of meer vergunningen nodig. Het bevoegd gezag moet deze afgegeven voordat u uw subsidieaanvraag indiende. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Watervergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens het Waterbesluit (hoofdstuk 6)? U stuurt dan de verleende vergunning en de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. U voegt die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag. Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning? Ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie waterkracht is er voor installaties die u aansluit op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Vragen over SCE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?