Open voor aanvragen

Wind SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2024

Wilt u als energiecoöperatie of VvE subsidie aanvragen voor de opwek van windenergie op land? Dat kan voor installaties met een piekvermogen tussen de 15 kW en 6 MW.

Hoeveel vermogen heeft uw installatie?

U kunt subsidie aanvragen voor windenergie in de volgende categorieën:

  • kleinverbruikersaansluiting met een vermogen van 15 kW tot en met 100 kW
  • grootverbruikersaansluiting met een vermogen van 15 kW tot 1.000 kW (1 MW)
  • grootverbruikersaansluiting met een vermogen van 1 MW tot en met 6 MW

Hoeveel krijgt u per kWh?

Basisbedragen Wind SCE
Categorie Basis-
bedrag 2024
Basis-
elektriciteits-
prijs 2024
Voorlopig
correctie-
bedrag 2024
Maximum
vollasturen
Ingebruik-
name-
termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh Inclusief waarde GVO's €/kWh Uren/jaar Jaren
Windenergie, kleinverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW
0,166 0,041 0,111 P50* 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, 
≥ 8,5 m/s
0,106 0,041 0,115 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, 
≥ 8,0 en < 8,5 m/s
0,114 0,041 0,115 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW,  
≥ 7,5 en < 8 m/s
0,132 0,041 0,115 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, 
≥ 7,0 en < 7,5 m/s
0,141 0,041 0,115 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, 
≥ 6,75 en < 7,0 m/s
0,152 0,041 0,115 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW,  
< 6,75 m/s
0,163 0,041 0,115 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, 
≥ 8,5 m/s
0,052 0,041 0,115 P50 4
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, 
≥ 8,0 en < 8,5 m/s
0,053 0,041 0,115 P50 4
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, 
≥ 7,5 en < 8,0 m/s
0,059 0,041 0,115 P50 4
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, 
≥ 7,0 en < 7,5 m/s
0,066 0,041 0,115 P50 4
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, 
≥ 7,75 en < 7,0 m/s
0,071 0,041 0,115 P50 4
Windenergie, grootverbruikers-
aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, 
< 6,75 m/s
0,076 0,041 0,115 P50 4

*P50: de P50-waarde geeft aan wat de verwachte energieproductie is voor een gegeven combinatie van locatie en windturbine. 
Hierbij is de kans 50% is dat de productie hoger uitvalt en 50% dat de productie lager uitvalt. Gebruik hierbij de RVO Windviewer.

Windsnelheden

In de categorie Windenergie grootverbruikersaansluiting berekenen we per windsnelheidscategorie een apart basisbedrag. In de categorie Windenergie kleinverbruikersaansluiting rekenen we nu met een vast basisbedrag. Dit was niet zo in de openstellingsronde in 2021. De windsnelheidscategorieën voor windenergie zijn:

  • ≥ 8,5 m/s
  • ≥ 8 en < 8,5 m/s
  • ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
  • ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
  • ≥ 6,75 en < 7,0 m/s
  • < 6,75 m/s

Windkaart

De kaart Windsnelheid per gemeente in Nederland toont de gemiddelde windsnelheid per gemeente in Nederland en is gebaseerd op een windkaart van het KNMI.

In de windkaart ziet u welke windsnelheidscategorie geldt voor uw projectlocatie. Dient u een subsidieaanvraag in? U selecteert dan in de online aanvraagomgeving de gemeente waarin u uw project realiseert. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project gaat realiseren. De gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- en buurtniveau. Houd hier rekening mee als u de gemeente selecteert.

Windrapport en Windviewer

Bij een aanvraag voor SCE-subsidie voor windenergie met een vermogen van 100 kW of meer, voegt u het windrapport toe als bijlage bij de haalbaarheidsstudie. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. De windenergie-opbrengstberekening moet zijn opgesteld door een expert. Deze moet gerenommeerde rekenmodellen, omgevingsmodellen, windmodellen en windkaarten gebruiken. De gemiddelde windsnelheid die u gebruikt, baseert u op een berekening met de lokale windgegevens over een aaneengesloten periode van minimaal 10 jaar. Deze gemiddelde windsnelheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde windsnelheid voor de locatie volgens de Windviewer. De Windviewer geeft de gemiddelde windsnelheid weer voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 260 meter.

Voor kleine windturbines met een vermogen kleiner dan 100 kW hoeft u geen windrapport te laten opstellen door een onafhankelijke expert. Een eenvoudige energieopbrengstberekening van uw leverancier is voldoende. Het resultaat hiervan neemt u op in uw aanvraag.

Bekijk de gemiddelde windsnelheid in de Windviewer

Vergunningen

Meestal heeft u voor de bouw van een windturbine 1 of meer vergunningen nodig. U moet al een vergunning hebben op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Stuur deze mee met de aanvraag. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Let op: een tijdelijke vergunning volgens de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht is niet voldoende. Dit is een lijst van gevallen waarvoor de gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan om een vergunning te verlenen.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan heeft u voor uw windturbine een Wbr-vergunning nodig. U voegt die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie windenergie is er voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3 * 80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?