Open voor aanvragen

Wind SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2023

Wilt u als energiecoöperatie of VvE subsidie aanvragen voor de opwek van windenergie op land? Dat kan voor installaties met een piekvermogen tussen de 15 kW en 1.000 kW.

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunt u subsidie aanvragen voor windenergie in de volgende categorieën:

  • Windenergie kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW
  • Windenergie grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 1.000 kW

Basisbedragen Wind SCE

Categorie Basisbedrag Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2022 Maximum vollasturen Ingebruikname termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh Inclusief waarde GVO's €/kWh Uren/jaar Jaren
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting 0,147 0,041 0,188 P50* 3
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s 0,091 0,041 0,188 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s 0,097 0,041 0,188 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8 m/s 0,112 0,041 0,188 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s 0,120 0,041 0,188 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s 0,129 0,041 0,188 P50 3
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting,  < 6,75 m/s 0,138 0,041 0,188 P50 3

*P50: de P50-waarde geeft aan wat de verwachte energieproductie is voor een gegeven combinatie van locatie en windturbine. Hierbij is de kans 50% is dat de productie hoger uitvalt en 50% dat de productie lager uitvalt. Gebruik hierbij de RVO Windviewer.

Windsnelheden

In de categorie Windenergie grootverbruikersaansluiting berekenen we per windsnelheidscategorie een apart basisbedrag. In de categorie Windenergie kleinverbruikersaansluiting rekenen we nu met een vast basisbedrag. Dit was niet zo in de openstellingsronde in 2021. De windsnelheidscategorieën voor windenergie zijn:

  • ≥ 8,5 m/s
  • ≥ 8 en < 8,5 m/s
  • ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
  • ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
  • ≥ 6,75 en < 7,0 m/s
  • < 6,75 m/s

Windkaart

De kaart Windsnelheid per gemeente in Nederland toont de gemiddelde windsnelheid per gemeente in Nederland en is gebaseerd op een windkaart van het KNMI.

In de windkaart ziet u welke windsnelheidscategorie geldt voor uw projectlocatie. Dient u een subsidieaanvraag in? U selecteert dan in de online aanvraagomgeving de gemeente waarin u uw project gaat realiseren. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project gaat realiseren. De gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- en buurtniveau. Houd hier rekening mee bij de selectie van de gemeente.

Windrapport en Windviewer

Bij een aanvraag voor SCE-subsidie voor windenergie met een vermogen van 100 kW of meer, voegt u het windrapport toe als bijlage bij de haalbaarheidsstudie. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. De windenergie-opbrengstberekening moet zijn opgesteld door een expert met gebruikmaking van gerenommeerde rekenmodellen, omgevingsmodellen, windmodellen en windkaarten. De gemiddelde windsnelheid die u gebruikt, baseert u op een berekening met de lokale windgegevens over een aaneengesloten periode van minimaal 10 jaar. Deze gemiddelde windsnelheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde windsnelheid voor de betreffende locatie volgens de Windviewer. De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 260 meter de gemiddelde windsnelheid weer.

Voor kleine windturbines met een vermogen kleiner dan 100 kW hoeft u geen windrapport door een onafhankelijke expert op te laten stellen. Een eenvoudige energieopbrengstberekening van uw leverancier was voldoende. Het resultaat hiervan neemt u op in uw aanvraag.

Bekijk de gemiddelde windsnelheid in de Windviewer

Vergunningen

Meestal heeft u voor de bouw van een windturbine 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten al zijn afgegeven door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan heeft u voor uw windturbine een Wbr-vergunning nodig. U voegt die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie windenergie is er voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3 * 80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?