Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Schoolzuivel

Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023
Gepubliceerd op:
17 juli 2014

Als leverancier kunt u subsidie krijgen als u schoolzuivel levert aan leerlingen. Zij krijgen dan minimaal 20 weken lang gratis 2 eenheden zuivel per leerling per week. Om subsidie te krijgen moet u eerst erkenning aanvragen.

Erkenning aanvragen was mogelijk van 14 juni tot en met 2 juli 2023.

Budget

Startdatum:
woensdag 14 juni 2023
Einddatum:
zondag 2 juli 2023
€ 0,33 per eenheid zuivel (200 milliliter halfvolle melk, yoghurt of karnemelk per dag voor ieder kind)
Totaal budget:
€ 1.500.000

De Europese Unie (EU) wil kinderen hiermee aanmoedigen om gezonder te eten en de verkoop van zuivel verhogen.

Voorwaarden

U moet als leverancier aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie te krijgen:

  • U heeft bij ons een erkenning aangevraagd en gekregen.
  • U levert halfvolle gepasteuriseerde melk, halfvolle yoghurt of karnemelk (zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, vruchten of cacao).
  • U krijgt € 0,33 subsidie voor iedere geleverde eenheid van 200 milliliter.
  • De leveringsperiode bestaat uit minimaal 20 weken per schooljaar waarbij u 2 eenheden zuivel per week levert. Als leverancier mag u zelf kiezen welke weken u gaat leveren. Dit stemt u af met de scholen.
  • Bij de eerste subsidieaanvraag voegt u een ingevulde en ondertekende schoolverklaring van iedere school bij waaraan u zuivelproducten levert.
  • Bij elke subsidieaanvraag voegt u een ondertekende ontvangstbevestiging van de zuivelproducten toe. In deze ontvangstbevestiging staat hoeveel eenheden zuivelproducten de school in de subsidieperiode heeft ontvangen.
  • U levert producten die een topkeurmerk voor zuivel hebben zoals aangegeven op de website van Milieu Centraal.

Erkenning aan leverancier

Wij hebben aan één leverancier een erkenning gegeven voor het leveren van zuivel. Dit is FrieslandCampina B.V.

Wilt u als school schoolzuivel ontvangen van FrieslandCampina in het schooljaar 2023-2024? Kijk op www.schoolmelk.nl voor meer informatie, om uw interesse door te geven of om uw vraag te stellen.

Na uw aanvraag

Als erkende schoolzuivelleverancier neemt u zelf contact op met de scholen waaraan u levert. En u maakt zelf afspraken met hen. Het gaat hierbij om de leveringsperioden, leveringsdata, het aantal leerlingen en de hoeveelheid zuivel. U legt deze afspraken schriftelijk vast in een schoolverklaring. U stuurt deze schoolverklaring mee met uw eerste subsidieaanvraag.

Hoewel de hele school kan meedoen, is het mogelijk dat maar een deel van de leerlingen uiteindelijk meedoet. De school en de leverancier stemmen het aantal deelnemende leerlingen af.

Na de levering

Na levering zorgt u ervoor dat de scholen een ontvangstbevestiging invullen. Hierin staat op welke dagen welke zuivelproducten zijn geleverd. Er staat ook op hoeveel u heeft geleverd. De ontvangstbevestigingen voegt u bij uw subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 december 2023 kunt u als erkende leverancier subsidie aanvragen voor het schooljaar 2023-2024. Dit doet voor een periode van 4 maanden. U krijgt hiervoor formulieren van ons. Een aanvraagtermijn duurt 3 maanden. U vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden na het einde van de periode waarin u de leerlingen zuivelproducten geeft. Vraag de subsidie op tijd aan. Zo voorkomt u dat u minder subsidie krijgt.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Hieronder ziet u vanaf welke datum u subsidie kunt aanvragen voor het schooljaar 2023-2024. 

Leverperiodes en aanvraagtermijnen schoolzuivelregeling
Leverperiode Aanvraagtermijn subsidie
Augustus 2023 tot en met november 2023 1 december 2023 tot en met 29 februari 2024
December 2023 tot en met maart 2024 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024
April 2024 tot en met juli 2024 1 augustus 2024 tot en met 30 oktober 2024

Aanvragen na aanvraagtermijn

Vraagt u de subsidie aan na de aanvraagtermijn van 3 maanden? Dan krijgt u minder subsidie. U krijgt:

  • 5% minder als u de subsidie 1 tot 30 dagen na de aanvraagtermijn aanvraagt;
  • 10% minder als u de subsidie 31 tot 60 dagen na de aanvraagtermijn aanvraagt.

Vraagt u de subsidie meer dan 60 dagen na de aanvraagtermijn aan? Dan krijg u per extra dag 1% minder subsidie. We berekenen dit percentage over de subsidie waar u de dag ervoor nog recht op heeft.

Voorbeeld

U vraagt 61 dagen na de aanvraagtermijn de subsidie aan. U had op de 60e dag na de aanvraagtermijn recht op 90% van het totale subsidiebedrag. Op de dag van uw aanvraag heeft u nog recht op 89%.

Evaluatie schooljaar 2022-2023

Bent u benieuwd hoe de scholen, kinderen en ouders het Schoolmelkprogramma in het schooljaar 2022-2023 hebben ervaren? Wij gebruiken online vragenlijsten om een beeld te krijgen van hun ervaringen. De resultaten van dit onderzoek leest u in het evaluatierapport.

Wetten en regels

De Regeling schoolmelk bestaat al sinds 1977. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft met de schoolmelkregeling invulling aan EU-regelingen. Bekijk de voorwaarden in de wetten en regels van de Regeling schoolfruit, -groente en - melk 2023.

Verordeningen zijn regels voor de hele Europese Unie. U vindt de verordeningen over de subsidie voor het geven van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen op de website van EUR-lex:

Vragen over de schoolzuivelregeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?