Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Schoolzuivel

Gepubliceerd op:
17 juli 2014
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Als erkende leverancier kunt u subsidie krijgen als u schoolzuivel geeft aan leerlingen. Zij krijgen dan 20 weken lang gratis 2 eenheden zuivel per week. Om subsidie te krijgen moet u eerst erkenning aanvragen.

De Europese Unie (EU) wil kinderen hiermee aanmoedigen om gezonder te eten en de verkoop van zuivel verhogen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt geen erkenning meer aanvragen. Heeft u erkenning gekregen? Dan kunt u vanaf 1 december 2022 subsidie aanvragen.

Voor wie?

De Regeling schoolfruit, -groenten en -melk is vanaf het schooljaar 2021 veranderd. Eerder konden zowel erkende scholen als leveranciers subsidie aanvragen. Nu kunnen alleen erkende leveranciers subsidie aanvragen. Scholen kunnen via deze leveranciers zuivel ontvangen voor hun leerlingen.

Budget

Het budget voor deze regeling is in het schooljaar 2022-2023 ongeveer € 1,5 miljoen.

De subsidie is € 0,25 per eenheid zuivel. Dat is 200 milliliter halfvolle melk, yoghurt of karnemelk per dag voor ieder kind.

Voorwaarden

U moet als leverancier aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie te krijgen:

  • U heeft bij ons een erkenning aangevraagd en gekregen.
  • Als erkende schoolzuivelleverancier neemt u zelf contact op met de scholen waaraan u levert. En u maakt zelf afspraken met hen. Het gaat hierbij om de leveringsperioden, leveringsdata, het aantal leerlingen en de hoeveelheid zuivel. U legt deze afspraken schriftelijk vast in een schoolverklaring. U stuurt deze mee met uw subsidieaanvraag.
  • U levert halfvolle gepasteuriseerde melk, halfvolle yoghurt of karnemelk (zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, vruchten of cacao).
  • De leveringsperiode bestaat uit totaal 20 weken per schooljaar. Per week worden er twee eenheden zuivel geleverd. Als leverancier mag u zelf kiezen welke weken u gaat leveren. Dit stemt u af met de scholen.
  • Bij uw subsidieaanvraag voegt u een ondertekende ontvangstbevestiging van de zuivelproducten toe. In deze ontvangstbevestiging staat hoeveel eenheden zuivelproducten de school in de subsidieperiode heeft ontvangen.
  • U levert zuivelproducten die een duurzaamheidskenmerk hebben.

Eerst erkenning aanvragen

Als leverancier heeft u een erkenning nodig om subsidie te krijgen. Van 14 juni tot en met 2 juli 2021 kon u erkenning aanvragen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. U kunt nu geen erkenning meer aanvragen. Heeft u erkenning gekregen? Dan bellen wij u en ontvangt u van ons formulieren om subsidie aan te vragen. Dit kan vanaf 1 december 2022.  

Na uw aanvraag

Als erkende schoolzuivelleverancier neemt u zelf contact op met de scholen waaraan u levert. En u maakt zelf afspraken met hen. Het gaat hierbij om de leveringsperioden, leveringsdata, het aantal leerlingen en de hoeveelheid zuivel. U legt deze afspraken schriftelijk vast in een schoolverklaring. U stuurt deze schoolverklaring mee met uw subsidieaanvraag.

Hoewel de hele school kan meedoen, is het mogelijk dat maar een deel van de leerlingen uiteindelijk meedoet. De school en de leverancier stemmen het aantal deelnemende leerlingen af.

Na de levering

Na levering zorgt u ervoor dat de scholen een ontvangstbevestiging invullen. Hierin staat op welke dagen welke zuivelproducten zijn geleverd. Er staat ook op hoeveel u heeft geleverd. De ontvangstbevestigingen voegt u toe bij uw subsidieaanvraag.

Erkenning aan leveranciers

Wij hebben aan één leverancier een erkenning gegeven voor het leveren van zuivel. Dit is FrieslandCampina B.V.

Wilt u als school schoolzuivel ontvangen van FrieslandCampina in het schooljaar 2022-2023? Kijk op www.schoolmelk.nl voor meer informatie, om uw interesse door te geven of om uw vraag te stellen.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 december 2022 kunt u als erkende leverancier subsidie aanvragen voor het schooljaar 2022-2023. Dit doet voor een periode van 4 maanden. U krijgt hiervoor formulieren van ons. Een aanvraagtermijn duurt 3 maanden. U vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden na het einde van de periode waarin u de leerlingen zuivelproducten geeft. Vraag de subsidie op tijd aan. Zo voorkomt u dat u minder subsidie krijgt.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Hieronder ziet u vanaf welke datum u subsidie kunt aanvragen voor het schooljaar 2022-2023. 

Leverperiodes en aanvraagtermijnen schoolzuivelregeling
Leverperiode Aanvraagtermijn subsidie
Augustus 2022 tot en met november 2023 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023
December 2022 tot en met maart 2023 1 april 2023 tot en met 1 juli 2023
April 2023 tot en met juli 2023 1 augustus 2023 tot en met 1 november 2023

Aanvragen na aanvraagtermijn

Vraagt u de subsidie aan na de aanvraagtermijn van 3 maanden? Dan krijgt u minder subsidie. U krijgt:

  • 5% minder als u de subsidie 1 tot 30 dagen na de aanvraagtermijn aanvraagt;
  • 10% minder als u de subsidie 31 tot 60 dagen na de aanvraagtermijn aanvraagt.

Vraagt u de subsidie meer dan 60 dagen na de aanvraagtermijn aan? Dan krijg u per extra dag 1% minder subsidie. We berekenen dit percentage over de subsidie waar u de dag ervoor nog recht op heeft.

Voorbeeld

U vraagt 61 dagen na de aanvraagtermijn de subsidie aan. U had op de 60e dag na de aanvraagtermijn recht op 90% van het totale subsidiebedrag. Op de dag van uw aanvraag gaat van de 90% nog 1% af.

Evaluatie schooljaar 2021-2022

Benieuwd hoe de scholen, kinderen en ouders het Schoolmelkprogramma in het schooljaar 2021-2022 hebben ervaren? Wij gebruiken online vragenlijsten om een beeld te krijgen van hun ervaringen. De resultaten van dit onderzoek leest u in het evaluatierapport.

Wetten en regels

De Regeling schoolmelk bestaat al sinds 1977. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft met de schoolmelkregeling invulling aan EU-regelingen. Bekijk de voorwaarden in de wetten en regels van de Regeling schoolfruit, -groente en - melk 2021.

Verordeningen zijn regels voor de hele Europese Unie. U vindt de verordeningen over de subsidie voor het geven van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen op de website van EUR-lex:

Vragen over de schoolzuivelregeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?