Open voor aanvragen

Schoolfruit en -groenten

Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2024
Gepubliceerd op:
12 juli 2016

Als erkende leverancier kunt u subsidie krijgen als u schoolfruit en -groenten aan scholen levert. Hiervoor moet u eerst erkenning bij ons aanvragen. Als scholen zich voor deze regeling inschrijven kunnen zij 20 weken gratis 3 stuks groenten of fruit per leerling per week krijgen. Het gaat om leerlingen van basisscholen en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
maandag 15 juli 2024
Einddatum:
vrijdag 26 juli 2024
€ 0,234 per portie
Totaal budget:
€ 5.700.000

De Europese Unie wil met deze regeling kinderen aanmoedigen om gezonder te eten en de verkoop van groenten en fruit verhogen.

Voorwaarden

Leveranciers van fruit en groenten hebben een erkenning nodig om subsidie te krijgen. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn ook voorwaarden voor uw schoolfruit en -groenten. Op Voorwaarden aan subsidie Schoolfruit en -groenten leest u hier alles over.

Uw aanvraag voor erkenning voorbereiden 

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:
•    Nieuw bedrijfsprofiel van het handelsregister van de KVK. Dit laat zien dat u een inschrijving heeft met één of meer van de SBI-codes uit Bijlage 1 van de Regeling schoolfruit en -groenten 2024.
•    Bewijs dat u een certificaat heeft voor voedselhygiëne (Global Gap of gelijkwaardig certificaat). Of een bewijs dat u het fruit en de groenten rechtstreeks koopt van een leverancier met zo'n certificaat.
•    Bewijs dat u minimaal 3 maanden een opslagruimte en koelruimte heeft (eigendom of gehuurd). En dat u voldoende personeel heeft.
•    Jaarrekeningen over 2022 en 2023. Dit moet bewijzen dat u minimaal 2 jaar uw hoofdactiviteiten heeft in de groenten- en fruitsector.

Erkenning aanvragen

Van 15 juli tot en met 26 juli 2024 kunt u een erkenning aanvragen voor het schooljaar 2024-2025. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur het samen met de bijlagen naar schoolregelingen@rvo.nl.

Maximaal 8 leveranciers krijgen een erkenning. Hebben meer dan 8 leveranciers zich aangemeld en voldoen die allemaal aan de voorwaarden voor een erkenning? Dan gaan wij loten.

Subsidie aanvragen

Heeft u erkenning gekregen? Dan kunt u vanaf 23 december 2024 een eerste subsidieaanvraag doen voor het schooljaar 2024-2025.  Na uw erkenning ontvangt u formulieren om subsidie aan te vragen. 

Verdeling scholen en leverweken 2024-2025

Als leverancier hoort u van ons aan welke scholen u mag leveren. Wij verwachten dat elke leverancier minimaal 300 scholen krijgt toegewezen. Bij de aanvraag geeft u het maximaal aantal scholen door waaraan u kunt leveren. De verdeling van de scholen hangt af van het aantal scholen dat meedoet.

Als erkende leverancier maakt u afspraken met de deelnemende scholen over afleverdata, de soort en hoeveelheid producten. U legt deze afspraken vast in een digitaal contract. U en de school ondertekenen beide dit contract.

Wanneer levert u schoolfruit en -groenten?

De leveringsperiode (leverweken) voor het schooljaar 2024-2025 is van 11 november 2024 tot en met 18 april 2025:

Periode Leverperiode
Periode 1 (2024) Week 46 tot en met week 51 (6 weken levering)
Periode 2 (2025) Week 2 tot en met week 9 (7 weken levering en 1 week vakantie)
Periode 3 (2025) Week 10 tot en met week 16 (7 weken levering)

Inschrijven scholen 2024-2025

Basisscholen en scholen voor VSO kunnen zich van 2 september tot en met 13 september 2024 voor de regeling inschrijven via de website www.euschoolfruit.nl. Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit handelt de aanmeldingen van de scholen af. U hoort van het steunpunt of uw school in aanmerking komt voor schoolfruit.

Voorwaarden

Wilt u als school schoolfruit en -groenten ontvangen? Dan moet u zich aan een aantal voorwaarden houden. Op Voorwaarden aan subsidie Schoolfruit en -groenten leest u hier alles over.

Wetten en regels

Bekijk de voorwaarden in de wetten en regels van de Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel 2024.

Verordeningen zijn regels voor de hele Europese Unie. U vindt de verordeningen over subsidie voor de levering van groenten, fruit en melk in onderwijsinstellingen op de website van EUR-lex:

Meer weten?

Bent u leverancier en heeft u vragen? Stuur een e-mail naar schoolregelingen@rvo.nl.

Scholen kunnen met vragen terecht bij het steunpunt EU-Schoolfruit. Stuur een e-mail naar euschoolfruit@wur.nl.
 

Onderzoek subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op een onderzoek door Wageningen Economic Research. U leest hier meer over in het rapport Schoolfruit 2024: Geschatte eenheidsprijs voor schoolfruit en groente.

Evaluatie schooljaar 2023-2024

Bent u benieuwd hoe scholen, kinderen en ouders het Schoolfruit en -groentenprogramma in het schooljaar 2023-2024 hebben ervaren? Wij gebruiken online vragenlijsten om een beeld te krijgen van hun ervaringen. De resultaten van dit onderzoek leest u in het evaluatierapport.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?