Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden aan subsidie Schoolfruit en -groenten

Gepubliceerd op:
28 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024

Wilt u de subsidie Schoolfruit- en groenten aanvragen? Er zijn voorwaarden voor u als leverancier en voor schoolfruit en -groenten die u levert. Er zijn ook voorwaarden voor scholen.

Erkenning aanvragen was mogelijk van 14 juni tot en met 2 juli 2023.

Voorwaarden voor leveranciers

U moet als leverancier aan de volgende voorwaarden voldoen om erkenning te krijgen:

Uw bedrijf en certificering

 • U staat op de dag van de erkenningsaanvraag ingeschreven bij KVK met één of meer Standaard Bedrijfsindelingscodes (SBI-codes). In bijlage I van de Regeling schoolfruit, -groente en -zuivel 2023 vindt u deze SBI-codes.
 • U heeft in een periode van tenminste 2 jaar vóór de dag van de erkenningsaanvraag uw hoofdactiviteiten in de groenten- en fruitsector. Dit laat u zien met de meest uitgebreide jaarrekeningen binnen uw bedrijf over 2021 en 2022.
 • U bent Global Gap of gelijkwaardig gecertificeerd. Global Gap is een certificaat op het gebied van voedselhygiëne. Of u koopt rechtstreeks fruit en groenten van een gecertificeerde leverancier.

Controle en andere leveranciers

 • U werkt mee aan controles op uw bedrijf.
 • U heeft geen banden met een andere leverancier die een erkenning aanvraagt. Er zijn vier manieren waarop partijen met elkaar verbonden kunnen zijn. Dit is op organisatorische, economische, financiële of juridische wijze. Als wij hiernaar vragen, toont u dat binnen 2 weken aan. U leest hier meer over in bijlage II van de Regeling schoolfruit, -groente en -zuivel 2023.

Over ruimte en personeel

 • U heeft of gebruikt op de dag van de erkenningsaanvraag minimaal 3 maanden een opslagruimte en koelruimte.
 • U heeft op de dag van de erkenningsaanvraag minimaal 3 maanden personeel. Dit geldt voor de hele erkenningsperiode.

Over levering aan scholen

 • U kunt fruit en groenten in heel Nederland leveren.
 • U kunt fruit en groenten aan minimaal 300 scholen leveren.
 • U levert aan de scholen die wij aan u toewijzen.
 • U houdt zich aan de Richtlijnen voor communicatie met de scholen.

Voorwaarden schoolfruit en -groenten

Schoolfruit en -groenten moeten per schooljaar voldoen aan bepaalde eisen. Deze producten:

 • zijn van kwaliteitsklasse 1;
 • zijn vers en onbewerkt;
 • zijn geschikt voor directe consumptie;
 • hebben geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout;
 • bestaan uit minimaal 15% en maximaal 25% groenten;
 • bestaan maximaal 15% uit hetzelfde product;
 • worden drie keer per week verstrekt
 • wegen minimaal 70 gram per portie bij een minimaal gewicht van 300 gram per week.

Daarnaast levert u als erkende leverancier minimaal 2 keer en maximaal 4 keer per schooljaar een product van kwaliteitsklasse 2. Dit is een portie groente of fruit met een cosmetische afwijking. Ook levert u tenminste 2 porties biologische producten per schooljaar.

Voorwaarden voor scholen

Wilt u als school schoolfruit en -groenten ontvangen? U houdt zich aan de volgende voorwaarden:

Het product

 • U wijst een medewerker aan voor de organisatie van de verspreiding van gratis fruit en groenten.
 • U slaat de geleverde producten zo op dat de kwaliteit goed blijft.
 • U deelt de geleverde producten uit op school aan alle kinderen die meedoen.

Promotie en activiteiten

 • Tijdens het schooljaar doet u mee met aanvullende activiteiten voor de kinderen die meedoen. Dit zijn activiteiten waarbij kinderen leren om gezond te eten. En activiteiten waardoor kinderen leren over de productie van landbouwproducten of in contact komen met landbouwbedrijven.
 • U neemt educatief materiaal af van het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit.
 • U hangt een Europese Schoolfruit en -groentenposter op. Of u laat duidelijk zien op uw website dat u meedoet aan de schoolregeling. Op de poster en/of website moet de EU-vlag te zien zijn. Ook zegt u hierbij dat de EU deze regeling financieel steunt.
 • U gaat akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief.

Controle en evaluaties

 • U werkt mee aan controles volgens deze regeling.
 • U doet mee aan monitoring en evaluaties van deze regeling.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?