Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Gepubliceerd op:
27 mei 2011
Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2022

Wilt u met uw scheepswerf een schip of offshore-constructie bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Dan kon u tot en met 4 oktober 2022 gebruikmaken van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 13 juni 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 4 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 1.250.000
Totaal budget:
€ 2.300.000

Zo kon u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.

Budget

In 2022 waren er weer 2 tenders. Het budget per tender was € 2,3 miljoen. De subsidie bedroeg 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager (of groep waartoe deze behoort) bedroeg € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moest een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

De minister laat zich adviseren door een externe adviescommissie. Deze commissie stelt een score vast voor elk van de in de regeling genoemde toetsingscriteria. De toetsingscriteria zijn:

  • innovativiteit;
  • duurzaamheid;
  • economisch perspectief;
  • kwaliteit van de aanvraag.

Aanvragen

U kon Subsidie Duurzame Scheepsbouw aanvragen vanaf 13 juni 2022, 9:00 uur tot en met 4 oktober 2022, 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Bij een tender maakt het niet uit wanneer in de aanvraagperiode u uw aanvraag indient. Na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken. Binnen deze tender geeft de adviescommissie aan elk project een aantal punten voor 4 criteria. De criteria leest u in de publicatie van de Staatscourant. Het totaal aantal gescoorde punten bepaalt uw positie op de ranglijst. Het hoogst scorende project krijgt als eerste subsidie, daarna het project met het één na hoogste aantal punten etcera tot het hele beschikbare budget verdeeld is.

Heeft u in eerdere jaren subsidie voor de SDS aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u een projectwijziging doorgeven of een vaststelling aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Als u iets wijzigt in uw plan dient u een wijzigingsverzoek in. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Vul dan het formulier ‘Wijziging in project, uitvoering en of organisatie’ of ‘Wijziging Penvoerder samenwerkingsverband’ in.

U logt in met eHerkenning. Om in te loggen heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Vaststelling aanvragen

Na de einddatum van het project moet u binnen 13 weken een vaststelling aanvragen. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Dan vult u het formulier ‘Aanvraag vaststelling subsidie’ in.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Vragen over de SDS?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?