Open voor aanvragen

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Gepubliceerd op:
13 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023

Bent u ondernemer of heeft u een non-profitorganisatie? En koopt of financial-leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? Vraag de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) aan voordat u een definitieve overeenkomst sluit. Bij operational lease kan uw leasemaatschappij SEBA aanvragen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
dinsdag 10 januari 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 29 december 2023
11:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 5.000 per bedrijfsauto
Totaal budget:
€ 33.000.000

Meer aanvragen dan budget

Er is wat budget vrijgekomen nadat deze regeling op 28 augustus overtekend raakte. U kunt daarom nog aanvragen. Mogelijk is er voldoende budget voor uw nieuwe aanvraag. We behandelen aanvragen op volgorde van de datum van binnenkomst. Daarom kan het langer duren voor we uw aanvraag behandelen. Als het subsidiegeld echt op is, leest u dit op deze pagina.

Voor wie?

De subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen.

Hoeveel subsidie?

Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. Als middelgrote en grote ondernemer ontvangt u met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken is afgegeven. Bij een voertuigcategorie N2 met een maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw.

Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het subsidiepercentage 12%.

Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 is € 33 miljoen.

Voorwaarden

Om SEBA aan te vragen, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

Uzelf

 • U bent ondernemer of u heeft een non-profitinstelling.

De koop- of leaseovereenkomst

 • U heeft nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. U kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen: 'Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA' of 'Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA'.
 • De bedrijfsauto staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.

De bedrijfsauto

 • Het is een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt door een elektromotor.
 • De bedrijfsauto is nieuw. Dat betekent dat de volgende 3 groen omkaderde punten dezelfde datum hebben:
Voorwaarden bedrijfsauto
 • Let op: bij operational lease kijken we naar de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud, in plaats van de datum laatste tenaamstelling.
 • De bedrijfsauto valt onder de voertuigclassificaties N1, of N2 met een maximum gewicht van 4.250 kg en heeft een grijs kenteken met een B of V als eerste letter.
 • De netto catalogusprijs van de bedrijfsauto in voertuigcategorie N1, of de verkoopprijs zonder btw van een bedrijfsauto in voertuigcategorie N2 is € 20.000 of hoger. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Een elektrische bedrijfsauto in voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer. Let op: het accupakket dat u kiest heeft invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen, en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kilogram) geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet volledig uitstootvrij zijn. De auto mag alleen rijden met een elektromotor.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking.

Bedrijfsautolijst SEBA

Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen van volledig uitstootvrije bedrijfsauto's. Daarvan is bij ons bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de SEBA. We hebben de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers.

Bent u van mening dat een model uitstootvrije auto ontbreekt? Neem dan contact met ons op.

Aanvraag voorbereiden

U heeft de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

 • eHerkenning niveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.
 • Het KVK of BSN-nummer waarop het voertuig te naam wordt gesteld. Bij operational lease gaat het om het KVK-nummer waarop het verstrekkingsvoorbehoud wordt geregistreerd.
 • Een digitale koop- of financial leaseovereenkomst met bijvoorbeeld de opschortende voorwaarde: 'Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA'.

Aanvragen

Vanaf dinsdag 10 januari 2023, 9:00 uur vraagt u op deze pagina de SEBA aan.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. U vindt deze bevestiging ook in onze digitale aanvraagomgeving onder Berichten. Wij streven ernaar u binnen 4 weken bericht te sturen.

U kunt de status van uw aanvraag ook volgen in onze digitale aanvraagomgeving.

Het aanvragen van de subsidievaststelling doet u uiterlijk 7 maanden na de datum van de subsidieverlening. Als de levertijd van uw bedrijfsauto('s) vertraging oploopt, kunt u bij ons een onderbouwd verzoek doen tot uitstel van de vaststelling met maximaal 7 maanden.

Bewaar uw documenten

Ontvangt u SEBA? Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom uw overeenkomst minimaal 3 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Na ontvangst auto

Na ontvangst geeft u in onze digitale aanvraagomgeving het kenteken aan ons door om de aanvraag definitief te maken. De hoogte van de netto catalogusprijs bepaalt het definitieve subsidiebedrag per bedrijfsauto (N1). Het uit te betalen subsidiebedrag is niet hoger dan het subsidiebedrag dat voor iedere bedrijfsauto in het verleningsbesluit staat. De auto moet minimaal 3 jaar in uw bezit blijven. Verkoopt u de auto eerder? Dan moet u dit aan ons melden en een deel van de subsidie terugbetalen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?