Open voor aanvragen

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2024
Gepubliceerd op:
13 november 2020

Bent u ondernemer of heeft u een non-profitorganisatie? En koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? Vraag de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) aan. Doe dit voordat u een definitieve overeenkomst sluit. Bij operational lease kan uw leasemaatschappij SEBA aanvragen.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 23 april 2024
07:00
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
12:00
Maximaal € 5.000 per bedrijfsauto
Totaal budget:
€ 30.000.000
Verleend:
€ 22.560.000
In behandeling:
€ 1.210.000
Nog beschikbaar op 10 juni 2024:
21 % (€ 6.230.000)
Aanvullende informatie:
RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum. Het tijdstip van indienen is niet relevant.

Aanvragen in 2024

Deze wijzigingen voor de SEBA in 2024 zijn bekend:

 • Subsidiepercentage: 
  • voor grote ondernemingen is het 7%. Dit was 10%;
  • voor middelgrote ondernemingen blijft 10%;
  • voor kleine ondernemingen blijft 12%;
 • Vaststellingstermijn wordt 12 maanden + 7 maanden uitstel mogelijk;
 • 2024 is het laatste jaar voor de SEBA.

Voor wie?

De subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen.

Hoeveel subsidie?

 • Maximaal € 5.000 per bedrijfsauto.
 • Grote onderneming: 7% van netto catalogusprijs bij voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die fabrikant of importeur aanbracht voor kenteken afgifte. Bij een voertuigcategorie N2 met maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt u 7% van verkoopprijs zonder btw.
 • Middelgrote onderneming: 10%
 • Kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: 12%.

Om te weten of uw organisatie groot, middelgroot of klein is, kunt u de mkb-toets gebruiken.

Voorwaarden

Om SEBA aan te vragen, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

Uzelf

 • U bent ondernemer of u heeft een non-profitinstelling.

De koop- of leaseovereenkomst

 • U heeft nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. U kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen: 'Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA' of 'Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA'.
 • De bedrijfsauto staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.

De bedrijfsauto

 • Het is een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt door een elektromotor.
 • De bedrijfsauto is nieuw. Dat betekent dat de volgende 3 groen omkaderde punten dezelfde datum hebben:
Voorwaarden bedrijfsauto
 • Let op: bij operational lease kijken we naar de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud, in plaats van de datum laatste tenaamstelling.
 • De bedrijfsauto valt onder de voertuigclassificaties N1, of N2 met een maximum gewicht van 4.250 kg en heeft een grijs kenteken met een B of V als eerste letter.
 • De netto catalogusprijs van de bedrijfsauto in voertuigcategorie N1, of de verkoopprijs zonder btw van een bedrijfsauto in voertuigcategorie N2 is € 20.000 of hoger. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Een elektrische bedrijfsauto in voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer. Let op: het accupakket dat u kiest heeft invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen, en voertuigcategorie N2 met een maximum gewicht van 4.250 kilogram) geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet volledig uitstootvrij zijn. De auto mag alleen rijden met een elektromotor.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking.

Bedrijfsautolijst SEBA

Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen van volledig uitstootvrije bedrijfsauto's. Daarvan is bij ons bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de SEBA. We hebben de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers.

Bent u van mening dat een model uitstootvrije auto ontbreekt? Neem dan contact met ons op.

Aanvraag voorbereiden

U heeft de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

 • eHerkenning niveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.
 • Het KVK of BSN-nummer waarop het voertuig te naam wordt gesteld. Bij operational lease gaat het om het KVK-nummer waarop het verstrekkingsvoorbehoud wordt geregistreerd.
 • Een digitale koop- of financial leaseovereenkomst met bijvoorbeeld de opschortende voorwaarde: 'Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA'.

Aanvragen

Vanaf 23 april 2024, 07:00 uur, kunt u hieronder de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) aanvragen.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. U vindt deze bevestiging ook in Mijn RVO onder Berichten. Wij streven ernaar u binnen 4 weken bericht te sturen.

U kunt de status van uw aanvraag ook volgen in Mijn RVO.

Wij streven ernaar u binnen 4 weken uit te betalen als het ontvangen kenteken aan de voorwaarden voldoet.

Het aanvragen van de subsidievaststelling doet u uiterlijk 12 maanden na de datum van de subsidieverlening. Als de levertijd van uw bedrijfsauto('s) vertraging oploopt, vindt u het formulier 'Uitstel aanvragen' in onze digitale aanvraagomgeving. U geeft zelf een nieuwe datum op.  

Bewaar uw documenten

Ontvangt u SEBA? Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom uw overeenkomst minimaal 3 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Na ontvangst auto

Na ontvangst geeft u in onze digitale aanvraagomgeving het kenteken aan ons door om de aanvraag definitief te maken. De hoogte van de netto catalogusprijs bepaalt het definitieve subsidiebedrag per bedrijfsauto (N1). Het uit te betalen subsidiebedrag is niet hoger dan het subsidiebedrag dat voor iedere bedrijfsauto in het verleningsbesluit staat. De auto moet minimaal 3 jaar in uw bezit blijven. Verkoopt u de auto eerder? Dan moet u dit aan ons melden en een deel van de subsidie terugbetalen. 

Publicaties

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?