Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Seed Capital voor buitenlandse investeerders

Gepubliceerd op:
12 september 2016
Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024

Per 1 juli 2016 zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerders vereenvoudigd. 

De toets op toegevoegde waarde voor Nederland is algemener geworden, de 1e verblijfsvergunning heeft nu een geldigheidsduur van 3 jaar en de accountantsverklaring is komen te vervallen. 

Gunstig vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders

Nederland is een prettig land om in te wonen met onder meer goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en medische zorg. Het heeft ook een gunstig vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. Voor investeerders van buiten de EU die in Nederland willen verblijven, is er de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te verkrijgen.

Lees meer over een verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerders op de website van de IND.

Voorwaarden verkrijgen verblijfsvergunning in Nederland

De voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland zijn:

  • Een investering van ten minste € 1.250.000 in een Nederlands bedrijf of in een participatie- of Seedfonds.
  • Bij investering in een Nederlands bedrijf wordt getoetst op de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Die toegevoegde waarde blijkt als de investering aan 2 van de volgende 3 criteria voldoet:
    1. Binnen 5 jaar worden ten minste 10 arbeidsplaatsen gecreëerd
    2. Een bijdrage aan vergroting van de innovativiteit van het Nederlandse bedrijf; dit kan onder meer blijken uit het inbrengen van een patent/octrooi, het investeren in innovativiteit, zowel technologisch als niet-technologisch of het investeren in een bedrijf dat behoort tot een topsector (Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech, Logistiek, Tuinbouw, Life Science&Health en Water. Investeren in woningen valt niet onder de regeling).
    3. Er is een overige niet-financiële toegevoegde waarde, zoals specifieke kennis, netwerken, afnemers en actieve betrokkenheid van de investeerder.
  • Bij een investering in een participatiefonds dat lid is van of lid wordt van de Vereniging van Nederlandse Participatiefondsen, of in een Seedfonds dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt erkend, vindt geen inhoudelijke toetst plaats op de investering.

Een toets op het mogelijk witwassen van onrechtmatig verkregen geld vindt plaats door de Financial Intelligence Unit in Nederland, die daarvoor ook contact opneemt met de FIU in het land van herkomst.

Bent u tevreden over deze pagina?