Gesloten voor aanvragen

Seed Capital – Deep tech tender

Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022
Gepubliceerd op:
15 juli 2021

Wilt u als investeringsfonds investeren in deep tech start-ups, die werken aan baanbrekende technologische innovaties met sector overstijgende toepassingsmogelijkheden? Wilt u daarnaast gebruik maken van de gunstige Seed Capital voorwaarden?

Deze tender is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Deep tech kan worden gezien als unieke, onderscheidende, moeilijk na te bootsen, technologische of wetenschappelijke vooruitgang. Deep tech start-ups moeten een grondig begrip hebben van zowel de techniek als de markt om het potentieel op waarde te kunnen schatten.

Budget

Het budget is € 21 miljoen. Het totale maximale subsidiebedrag per fonds voor deze tender is € 10 miljoen. De gemiddelde totale verkrijgingsprijs per participatie gedurende de investeringsperiode is maximaal € 2 miljoen.

Dit budget is beschikbaar voor investeringsfondsen die investeren in deep tech start-ups. De start-ups dienen substantieel bij te dragen aan baanbrekende technologische innovaties met sectoroverstijgende toepassingsmogelijkheden. 

Voorwaarden

Bent u van plan te investeren in technostarters, dan moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • U richt met minimaal 3 aandeelhouders of 3 vennoten een fonds op.
  • Het fonds heeft de vorm van een nv, bv, cv of een vof
  • Het fonds richt zich uitsluitend op het wegnemen van de 'equity gap' bij de technostarter. Dat wil zeggen een tekort aan eigen vermogen of problemen met het aantrekken daarvan.
  • In de eerste 6 jaar van het fonds moeten de investeringen plaatsvinden.
  • Uiterlijk 12 jaar na de start moet het fonds worden geliquideerd.
  • In het fondsplan heeft u beschreven op welke manier u de technostarter gaat begeleiden.
  • Het fonds heeft een focus op deep tech ondernemingen

Na uw aanvraag

Na de aanvraag vragen wij om het fonds op korte termijn aan een onafhankelijke adviescommissie te presenteren. Door middel van een tenderprincipe beoordelen we de aanvragen en presentaties. We beslissen op basis van een ranglijst welke fondsen een budget toegekend krijgen.

Meer weten?

Vragen over de Seed Capital Deep tech tender?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?