Open voor aanvragen

Astor Participaties Technostarters

Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2020
Gepubliceerd op:
3 juli 2015

Astor Participaties Technostarters richt zich op innovatieve starters met een technologisch hoogwaardig product dat een groter marktpotentieel kent dan alleen Nederland (> € 100 miljoen) en daardoor bij uitstek geschikt lijkt voor een internationale uitrol.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd fonds: 2014 - 2025
  • Investeringsperiode: 2014 - 2020
  • Investeringsbudget: € 5 miljoen

Selectiecriteria

Astor Participaties Technostarters beoogt binnen een investeringsrange van € 250.000 tot € 1.500.000 te participeren, waarbij zowel minderheids- als meerderheidsposities kunnen worden ingenomen. Astor Participaties Technostarters streeft naar een gespreide portefeuille.

Doelgroep

De doelgroep van het Astor Participaties Technostarters bestaat uit reeds gestarte (< 7 jaar) innovatieve bedrijven in Nederland. Het fonds heeft geen voorkeur voor een specifieke branche.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht 6 participaties aan te gaan.

Fondsmanagement

Het Fondsmanagement van Astor Participaties Technostarters bestaat uit de heren Bram van der Lecq en Chris Ouwinga.

Contactgegevens

Astor Participaties Technostarters
Koperwieklaan 12
2261 CL Leidschendam
Telefoonnummer: 06 1130 2800

Contactpersonen:

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?