Gesloten voor aanvragen

Business Angels Technostarters

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2023
Gepubliceerd op:
21 november 2011

Business Angels Technostarters wil met kleine bedragen investeren in jonge technostarters.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2006 - 2017
  • Investeringsperiode: het fonds is uitgeïnvesteerd
  • Investeringsbudget: € 1,2 miljoen
  • EZ-lening: € 600.000

Strategie

Business Angels Technostarters wil met kleine bedragen investeren in jonge technostarters. Het fonds staat deze starters vooral bij met praktische ondernemers- en managementervaring. Een technostarter krijgt 1 of 2 aandeelhouders uit het startersfonds als aanspreekpunt of begeleider. Het fonds zet bij de begeleiding haar netwerk van 6 aandeelhouders in.

Selectiecriteria

Business Angels Technostarters let bij haar selectie op de volgende punten:

  • helder technostartersprofiel
  • passende omvang van de financieringsbehoefte
  • coachbaar door investeerders

Selectiecriteria die gehanteerd worden zijn conform de doelstelling van de Seed Capital-regeling en verder is duidelijke exit-mogelijkheden een onderwerpen van belang.

Doelgroep

Jonge technostarters die baat hebben bij financiële èn bedrijfsmatige ondersteuning en/of persoonlijke begeleiding door (ex-)ondernemers. Business Angels Technostarters maakt geen onderscheid naar soort technologie. Wel moeten de technostarters qua technologie en markt passen bij de ervaring en expertise van tenminste één van de business angels (onder andere ICT, medische technologie, fijnmetaal en zorg).

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht in 4 jaar tijd 8 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

6 aandeelhouders vormen het fondsmanagement. Zij nemen gezamenlijk alle investeringsbesluiten. Een van de aandeelhouders voert de administratie. De aangewezen begeleider van een participatie bouwt het dossier op.

Contactgegevens

Business Angels Technostarters
Haaksbergerweg 4
7481 RR Haaksbergen
Telefoonnummer: (053) 569 68 80

Contactpersoon: Rob Noltes, e-mail: rob@noltes.nl

Bent u tevreden over deze pagina?