Open voor aanvragen

Coöperatie Point-One Starter Fund U.A.

Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2020
Gepubliceerd op:
18 november 2011

Coöperatie Point-One Starter Fund U.A. is opgezet om startende ondernemingen in Nederland op het gebied van nano-technologie, micro-elektronica en geïntegreerde systemen te stimuleren in hun groei.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2008 - 2012
  • Investeringsperiode: tot 2019
  • Investeringsbudget: € 8 miljoen
  • EZ-lening: € 4 miljoen

Strategie

Coöperatie Point-One Starter Fund U.A. bouwt voort op de resultaten van het 'Point-One' programma van het Ministerie van Economische Zaken. Het fonds onderhoudt nauwe contacten met bedrijven en investeerders in Silicon Valley waarmee deelnemingen van het fonds hun voordeel kunnen doen.

Selectiecriteria

De belangrijkste selectiecriteria zijn - naast de doelstelling van de Seed Capital-regeling:

  • invloed van de technologie op de markt
  • competitieve kracht van het product
  • bescherming van de intellectuele eigendom
  • complementariteit van het management

Technostarters worden door het fonds – waar gewenst – begeleid op gebieden zoals business mode, marketing, klantencontacten, het vinden van business partners, algemeen management, intellectueel eigendom, etc. Het te investeren bedrag in een technostarter bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 1,8 miljoen.

Doelgroep

Jonge technostarters, die zich bezighouden met nano-technologie, micro-electronica of geïntegreerde systemen en deze technologieën toepassen op het gebied van consumentenelektronica, communicatie en mobiele toepassingen, spelapparatuur, medische apparatuur voor de thuiszorg, internettoepassingen, navigatieproducten, beveiliging of milieu en energie.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht in 4 jaar tijd 10 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

Het fondsmanagement wordt gevormd door Point-One Innovation Fund B.V. Naast de fondsmanager investeren 3 middelgrote ondernemingen en een aantal informal investors in het fonds. Er is een Investment Committee - bestaande uit het fondsmanagement aangevuld met venture capital experts - dat beslist over alle (des-)investeringen. Een Supervisory Board, benoemd uit de kring van investeerders, houdt toezicht op het fondsbeleid en het fondsmanagement.

Contactgegevens

Coöperatie Point-One Starter Fund U.A.
High Tech Campus 69
5656 AG Eindhoven

Contactpersoon: Cees Jan Koomen

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?