Gesloten voor aanvragen

Health Innovation Fund I

Gepubliceerd op:
21 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2023

Drie ervaren spelers in de zorgsector hebben het Health Innovation Fund I opgericht: Achmea, ABN Amro en Mediq Concern.

Gezamenlijk willen zij kansen scheppen voor jonge starters met innovatieve projecten.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2007 - 2019
  • Investeringsperiode: Tot juli 2013
  • Investeringsbudget: € 8 miljoen
  • EZ-lening: € 4 miljoen

Doelgroep

Health Innovation Fund I richt zich op bedrijven die zich bezighouden met innovaties in de zorg. Het gaat daarbij vooral om technologieën en behandelmethoden gericht op preventie, zorg en welzijn. Ook investeert het fonds in projecten die klantgerichtheid en effectiviteit in de zorgsector helpen vergroten. Het fonds richt zich niet op ondernemingen in de sectoren biotechnologie en medicijnontwikkeling.

Selectiecriteria

  • Seed Capital-regeling
  • Proof of concept
  • Maximaal 18 maanden tot cash-flow break-even
  • Geen consumentengoederen

Beoogde resultaten

Het Health Innovation Fund I verwacht in 3 jaar tijd 10 tot 12 participaties te doen.

Fondsmanagement

Health Innovations B.V. realiseert innovatie in de gezondheidszorg door gerichte investeringen in jonge bedrijven. Deze innovaties leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Health Innovations B.V. vormt samen met de aandeelhouders, de deelnemingen en partners een netwerk van ondernemingen die technologische innovatie in de zorg willen stimuleren en uitbouwen.

Contactgegevens

Health Innovations B.V.
Computerweg 11
Postbus 43094
3540 AB Utrecht
Telefoonnummer: (0346) 75 21 88
www.healthinnovations.nl

Contactpersonen:

Bent u tevreden over deze pagina?