Open voor aanvragen

Holland Venture Zorg Innovaties II Coöperatief U.A.

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2020
Gepubliceerd op:
23 november 2018

Holland Venture Zorg Innovaties II investeert in innovatieve zorgondernemers op het gebied van medische apparatuur, diagnostiek en digitale gezondheidszorg.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2018 - 2028
 • Investeringsperiode: 2018 - 2023
 • Investeringsbudget: € 11.150.000
 • EZ-lening: € 5.150.000

Strategie

Zorginnovaties kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren en de groei van de zorgkosten beperken. Om langdurige impact in de zorg te realiseren is een combinatie van technologie, kennis van zorgprocessen, implementatiekracht en bovenal doorzettingsvermogen cruciaal. Holland Venture investeert in ondernemers die hebben laten zien hierover te beschikken en die samen met Holland Venture een volgende stap willen zetten. Focus ligt hierbij op ondernemers die met hun zorginnovatie actief zijn op het vlak van medische apparatuur, diagnostiek en digitale gezondheidszorg.

Toegevoegde waarde

Holland Venture is praktisch betrokken bij de ontwikkeling en groei van de ondernemingen waarin ze investeert. Veel technostarters zijn nog onvoldoende uitgerust voor de commerciële en operationele uitdagingen die bij een groeiende onderneming horen. Holland Venture onderkent dit en ondersteunt haar portefeuille ondernemingen op een pro-actieve en professionele manier bij de ontwikkeling van onder andere strategie, marketing en sales, productontwikkeling, management en organisatie, financiën en administratie. Holland Venture put hierbij uit de uitgebreide ervaring die sinds 1981 is opgedaan bij meer dan 130 investeringen (en exits) en haar uitgebreide netwerk van (zorg)experts.

Selectiecriteria

 • De onderneming gebruikt het kapitaal als groeikapitaal en niet voor een uitkoop van bestaande aandeelhouders;
 • Holland Venture kan een meerderheidspositie of minderheidspositie met aanzienlijke bescherming verkrijgen in het aandelenbelang;
 • De benodigde financieringsbehoefte ligt tussen de € 250.000 en  € 3.500.000;
 • De onderneming is in staat om een positieve cashflow te realiseren binnen 3  jaar;
 • Er is een sterk en gecommitteerd management met een duidelijk groeiplan;
 • Het product of dienst is aantoonbaar uniek in de markt en gebaseerd op nieuwe technologie of een nieuwe combinatie van bestaande technologieën;
 • Het product of dienst is de fase van 'proof-of-concept' gepasseerd en er is een duidelijk productontwikkelplan indien het product nog niet market-ready is;  
 • Er is aantoonbaar interesse van klanten om het product of dienst af te nemen;
 • De onderneming bouwt een strategische positie op die op een termijn van ongeveer 5 jaar voor verkoop van de onderneming aan een strategische partij kan zorgen.

Doelgroep

Ondernemers die actief zijn gebied van op het gebied van medische apparatuur, diagnostiek en digitale gezondheidszorg en die samen met Holland Venture de groei van hun onderneming willen versnellen. Ondernemers die actief zijn op het vlak van medicijnontwikkeling vallen buiten de doelgroep van dit fonds.

Beoogde resultaten

HVZI heeft als doel een portefeuille op te bouwen van ongeveer 10 Nederlandse ondernemingen over een periode van 5 jaar.

Fondsmanagement

Jan-Frens van Giessel voert het fondsmanagement namens Holland Venture. Een team van investeringsprofessionals ondersteunt hem daarbij, samen met Holland Venture’s managing partners Ewout Prins en Hubert Verbeek.

Contactgegevens

Holland Venture Zorg Innovaties II Coöperatief UA.
Krijn Taconiskade 426
1087 HW Amsterdam
https://www.hollandventure.com

Contactpersoon:

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?