Gesloten voor aanvragen

Mainport Innovation Fund

Gepubliceerd op:
21 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
9 oktober 2023

Mainport Innovation Fund richt zich op producten, technologieën en processen voor de verduurzaming van de luchtvaartsector.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2009 - 2021
 • Investeringsperiode: 2009 – 2015
 • Investeringsbudget: € 8 miljoen

Strategie

Mainport Innovation Fund is een samenwerkingsverband van de TU Delft, KLM, Schiphol Group en de Rabobank. Het fonds richt zich op producten, technologieën en processen voor de verduurzaming van de luchtvaartsector. Daarnaast wordt er ook gekeken naar duurzame oplossingen voor veiligheid, mobiliteit en logistiek rond de (lucht)haven.

Selectiecriteria

Naast de selectiecriteria van de Seed Capital regeling, beoordeelt het fonds de verschillende technostarters ook op de volgende zaken:

 • positieve vooruitzichten inzake de technologische en commerciële haalbaarheid;
 • marktpotentieel;
 • de mogelijkheden tot het verwerven van een competitieve concurrentiepositie;
 • de mogelijkheden van het fonds om bij te dragen aan de ontwikkeling en waardecreatie van de technostarter in kwestie;
 • schaalbaarheidspotentieel;
 • goede risico-rendementsverhoudingen;
 • duurzaamheid van de ontwikkeling;
 • de aanwezigheid van voldoende ondernemerschap bij de technostarter.

Doelgroep

Mainport Innovation Fund richt zich op technostarters in Nederland met een product, technologie of proces passend binnen de luchtvaart of (lucht-)havensector. Het gaat hier voornamelijk om technostarters die zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevinden maar minimaal een prototype of proof-of-concept hebben ontwikkeld. Bij het fonds doorloopt de starter de groeiperiode tot en met commercialisatie.

Beoogde resultaten

Het Mainport Innovation Fund wil ongeveer 14 participaties realiseren.

Fondsmanagment

Het fondsmanagement wordt gevoerd door de Rabobank en deze wordt bijgestaan door een fondscommissie met afgevaardigden van KLM, Schiphol Group en TU Delft. Binnen het fondsmanagement is er ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van start-up ondernemingen.

Contactgegevens

Mainport Innovation Fund
Mondriaan Tower
Amstelplein 6-8
1096 BC Amsterdam
Telefoonnummer: 088 042 42 42
www.mainportinnovationfund.nl

Bent u tevreden over deze pagina?