Open voor aanvragen

NextGen Ventures

Laatst gecontroleerd op:
29 oktober 2020
Gepubliceerd op:
21 april 2015

NextGen Ventures investeert in startende ondernemingen met veelbelovende technologie om zo een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2013 - 2023
  • Investeringsperiode: 2013 - 2018
  • Investeringsbudget: € 10.200.000
  • EZ-lening: € 4.000.000

Strategie

NextGen Ventures wil investeren in kennisintensieve ondernemingen die een verandering teweeg brengen binnen de gezondheidzorg, bij voorkeur potentiele doorbraakinnovaties. Het fonds neemt bij voorkeur een significant minderheidsbelang in bedrijven met een sterk management.

NextGen Ventures zal binnen haar focus alleen investeren in schaalbare bedrijven die een bovengemiddeld omzet en winstpotentieel hebben en daarnaast in aanmerking komen voor een strategische overname.

In het fonds wordt geïnvesteerd door Stichting Triade (gelieerd aan het UMC Groningen), Noaber Ventures, DFZ Participaties en Menzis. Deze partijen behoren tot het directe netwerk van NextGen Ventures en dit netwerk kan van toegevoegde waarde zijn voor ondernemingen die actief zijn binnen de gezondheidszorg.

Selectiecriteria

NextGen Ventures hanteert de volgende selectiecriteria:

  1. Voldoende raakvlakken met de focusgebieden;
  2. Nederlandse bedrijven met internationaal omzet en winstpotentieel;
  3. Evidence based technologie;
  4. Beschikbaar businessplan met helder beschreven milestones;
  5. Voldoende mogelijkheden voor exit;
  6. Ervaren ondernemers met kennis en ervaring binnen de betreffende sector.

Doelgroep

NextGen Ventures is voornemens om te investeren in bedrijven die actief zijn binnen één van de volgende focusgebieden: e-health, domotica, serious gaming en devices.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht minimaal 11 participaties te doen.

Fondsmanagement

De directie van het fonds wordt gevormd door Edward van der Meer en Matthijs Blokhuis. Peter Haasjes is betrokken bij NextGen Ventures als investment manager.

Contactgegevens

NextGen Ventures
Dorpsstraat 14
6741 AK Lunteren

Contactpersoon:

Peter Haasjes
E: phaasjes@nextgenventures.nl

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Info in English

 

Bent u tevreden over deze pagina?