Open voor aanvragen

Percival Participations III B.V.

Laatst gecontroleerd op:
7 januari 2021
Gepubliceerd op:
8 oktober 2020

Percival Participations III richt zich op starters die in het bezit zijn van een gepatenteerde of anderzijds beschermde technologie of applicatie.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2020 - 2032
  • Investeringsperiode: 2020 - 2026
  • Investeringsbudget: € 9 miljoen
  • EZK-lening: € 4,5 miljoen

Strategie

Percival Participations III biedt financiering aan ondernemers en uitvinders met een beschermde technologie of applicatie. Het fonds is primair gericht op vroege instap, bij voorkeur nog voor of kort na het technical proof of concept. In de visie van Percival doorloopt elke technische innovatie 4 duidelijke ontwikkelingsfasen, die elk afsluiten met een milestone. Elke fase vraagt om specifieke vaardigheden van het management. De ervaring leert dat de meeste ondernemers op één of meerdere momenten ondersteuning kunnen gebruiken om de uitkomst van een fase, en daarmee de waardeontwikkeling van de onderneming, te optimaliseren.

Daarom biedt het fondsmanagement van Percival alle benodigde ondersteuning aan de ondernemer. De mogelijkheden lopen uiteen van projectmanagement tijdens het technologische ontwikkelingsproces tot het opbouwen van de patentportefeuille voor de vinding. Van strategische marketing en commerciële uitrol tot het (tijdelijk) overnemen van de aansturing van de deelneming. Om onze filosofie optimaal te kunnen volgen, kunnen deelnemingen intrek nemen in ons bedrijfspand. Zo blijven de lijnen kort en is maximale ondersteuning mogelijk.

Toegevoegde waarde

Percival Participations III levert een actieve bijdrage aan strategische groei van haar participaties. De ondernemer is de expert op het gebied van de ontwikkelde technologie of het product. Het fondsmanagement voegt daar kapitaal en een (soms out-of-the-box) visie aan toe, bijvoorbeeld over mogelijke toepassingen. In de regel kan de grootste waardegroei voor een onderneming worden bereikt door het toevoegen van 2 zaken: klanten en human capital. Dankzij een heldere en met name praktische focus op het (uit)bouwen van commercie en organisatie, levert het fonds daarom specifieke toegevoegde waarde aan haar deelnemingen.

Selectiecriteria

Het fonds selecteert proposities op basis van een aantal specifieke criteria. Het fondsmanagement zoekt naar (platform)technologieën, die bij voorkeur in potentie in meerdere producten kunnen worden toegepast. De focus ligt op tastbare technologie waarop de zwaartekracht invloed uitoefent, wat meestal betekent dat de innovatie primair een hardwarecomponent heeft. De fase van ontwikkeling ligt idealiter rond TRL-niveau 5; de technologie heeft zich onder relevante condities bewezen. Producten moeten een duidelijk definieerbaar probleem oplossen in een sector van de 'oude economie', zoals bijvoorbeeld infrastructuur, energie of industrie. Vervolgens is de mate van bescherming van de technologie, bijvoorbeeld met één of meerdere patenten, van belang. 

Doelgroep

Percival investeert het merendeel in de fase waarin een werkende technologie naar de markt gebracht dient te worden en een organisatie opgebouwd dient te worden. De focus ligt op infrastructuur (zowel civiel als maritiem), werktuigbouwkunde, energie & chemie en elektronica & software.

Beoogde resultaten

Het fonds zoekt investeringen die een fundamentele impact in de markt kunnen bereiken.

Fondsmanagement

Het fondsmanagement bestaat uit Henk van Groen, Esther Abramse en Anne-Marie Hesselink.

Contactgegevens

Percival Participations III
Westplein 6
3016 BM Rotterdam
Telefoon: (010) 742 08 10
Email: info@percivalparticipations.com
Website: www.percivalparticipations.com

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?