Open voor aanvragen

Prime Technology Ventures II Technostarter

Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2020
Gepubliceerd op:
18 november 2011

Prime Technology Ventures II Technostarter investeert in vroege fase-ondernemingen in de informatie- en communicatietechnologiesector.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2005 - 2017
  • Investeringsperiode: dit fonds is uitgeïnvesteerd
  • Investeringsbudget: € 8 miljoen

Strategie

Onder 'vroege fase-ondernemingen' verstaat Prime Technology Ventures II Technostarter: pre-revenue technology spin-outs vanuit universiteiten en kennisinstellingen tot en met jonge ondernemingen met maximaal € 3 miljoen omzet.

Het startersfonds wil vooral posities verkrijgen als eerste 'institutionele/professionele' investeerder in een onderneming. Het startersfonds richt zich alleen op starters met bovengemiddelde groeimogelijkheden en die internationaal kunnen opereren.

Selectiecriteria

De selectiecriteria komen overeen met de Seed Capital-regeling. Verder zijn van belang:

  • hoge toetreeddrempel voor concurrentie
  • sterk management
  • internationale markt voor product/dienst
  • gezond financieel plan
  • duidelijk exit-potentieel

Doelgroep

In Nederland gevestigde ICT-bedrijven met een focus op telecom, (draadloze) communicatietechnologie, software en halfgeleider-technologie. De bedrijven moeten beschikken over een bovengemiddeld groeipotentieel en een omzet van niet meer dan € 3 miljoen bij het begin van de participatie.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht in de investeringsperiode 10 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

Het fondsmanagement beslist over alle (des-)investeringen van het startersfonds. Een Raad van Commissarissen houdt algemeen toezicht op de gang van zaken van het Startersfonds.

Contactgegevens

Prime Technology Ventures II Technostarter
Museumplein 5a
Postbus 51129
1071 DJ Amsterdam
Telefoonnummer: (020) 205 08 20
E-mail: info@primeventures.com
www.primeventures.com

Contactpersoon: Joost Holleman, e-mail: joost@primeventures.com

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op
Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?