Open voor aanvragen

SHIFT Invest III

Gepubliceerd op:
6 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 september 2020

SHIFT III is een impact investeringsfonds dat investeert in start-ups, die met een disruptieve technologie een positieve impact kunnen maken op klimaatverandering, circulariteit, biodiversiteit, afvalreductie of water. SHIFT III focust op de sectoren circulaire technologie, smart agriculture, greentech en smart materials.

De investeerders in het fonds zijn Rabobank, Wageningen University & Research, TU Delft, TU Eindhoven, University of Twente, TNO, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, OostNL, EIF en enkele family offices en informal investors.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2020 – 2030
 • Investeringsperiode: 2020 – 2024
 • Investeringsbudget: in totaal € 68 miljoen. Hiervan is € 20 miljoen in een Seed fonds en € 6 miljoen in een TTT-fonds vormgegeven.
 • EZ-lening: € 10 miljoen

Strategie

SHIFT Invest III investeert in technologiegedreven impactvolle start-ups. Met de investeringen beoogt het fonds impact te realiseren in de zin van:

 • het tegengaan van klimaatverandering en de uitputting van de aarde;
 • het bevorderen van biodiversiteit;
 • het gebruik van materialen met een lagere footprint; en
 • het hergebruik van afval en water.
Binnen deze categorieën wil zij circulaire innovaties versnellen door het aanbieden van financiering en ondersteuning.

Toegevoegde waarde

Met de fondsen SHIFT I en II zijn aansprekende technologie en impactvolle bedrijven gefinancierd. SHIFT begeleidt technostarters vanaf een vroege fase richting het op de markt brengen van hun product of dienst. Naast investeringskracht en algemene ondersteuning op het vlak van strategie, team en financiering, biedt het SHIFT-team specifieke ondersteuning aan haar portfoliobedrijven op onder andere de volgende terreinen.

Circulair, green-tech & agri-tech kennis en netwerk

Door goede samenwerking met de technische universiteiten en kennisinstituten en ongelimiteerde toegang tot Rabobank Food & Agri Research, hebben portfolio bedrijven via SHIFT toegang tot de meest recente en relevante kennis en expertise van Nederland. Daarnaast beschikt SHIFT over een zeer breed netwerk van nationale en internationale bedrijven.

Transitie van seed/early stage bedrijven naar de volgende fases

Met investeringen in 35 early stage bedrijven in de afgelopen 10 jaar ondersteunde fondsmanager NBI Investors deze early stage bedrijven met hun professionalisering en opschaling. Alle bedrijven waarin NBI Investors met SHIFT I, SHIFT II, Mainport Innovation Fund (MIF) I en MIF II investeerde, bevonden zich ten tijde van de 1e investering in de product development of market entry fase. De ervaring en expertise op dit vlak is veel waard voor bedrijven die dezelfde ontwikkeling doormaken.

Venture Partners met hands-on ervaring

Naast 4 zeer ervaren investment partners, kent SHIFT ook 3 actieve venture partners, waarmee zij waar nodig, hands-on ervaring aan hun portfolio bedrijven bieden.

Selectiecriteria

 • Sterk management
 • Baanbrekende en bewezen innovatie
 • Grote aantoonbare marktpotentie
 • Sterke groeiambitie
 • Duidelijke meerwaarde van SHIFT en Partners
 • Sterke band met Nederland
 • Een gegronde impact case

Doelgroep

Het fonds richt zich op innovatieve Nederlandse start-ups en scale-ups met een gedeelde visie op impact en groei. Ze hebben internationale ambitie en zoeken kennis, netwerk en kapitaal voor marktintroductie en commerciële expansie.

Beoogde resultaten

Geduren de investeringsperiode verwacht SHIFT Invest III met het Seed fonds een 10-tal investeringen te realiseren. Het minimale investeringsbedrag is € 250.000 per participatie. Met de combinatie van het moederfonds kan er tot maximaal € 750.000 worden geïnvesteerd. SHIFT participeert meestal voor een langere periode tot aan het moment dat een gezamenlijke exit mogelijk is. Gedurende deze periode doet SHIFT in de regel mee in opvolgende investeringsrondes. In een vroege fase vindt een investering vaak plaats op basis van vooraf overeengekomen milestones.

Fondsmanagement

NBI Investors, de fondsmanager van SHIFT I, SHIFT II en SHIFT III heeft een manifest dat het handelen en investeren leidt: "Duurzaamheid en veranderingen in het milieu staan op de agenda van veel overheden, maatschappelijke organisaties en de industrie. Maar is dit genoeg? Kapitaal wordt vaak verstrekt in de business case, zonder dat wordt gevraagd hoe het bedrijf zal bijdragen aan de veranderingen die de samenleving en de planeet nodig hebben. Namens onze Limited Partners investeren we in bedrijven in een vroeg stadium, met als doel waarde en groei te creëren. Maar dat is slechts de basis. We staan erop om particuliere initiatieven te vinden die een positieve, schaalbare en blijvende impact hebben op de planeet en de mensen. Door onze investeringen, ons netwerk en onze expertise stellen we technologische innovators in staat om het verschil te maken. We willen bijdragen aan het herstel van het evenwicht tussen natuur en samenleving. Hier worden we elke dag voor wakker."

Contactgegevens

SHIFT III Seed Fund, management door NBI Investors BV
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
www.shiftinvest.com
E-mail: info@shiftinvest.com

Contactpersonen fonds:

Contactpersoon deal flow:

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?