Gesloten voor aanvragen

VOC Capital Partners

Laatst gecontroleerd op:
9 oktober 2023
Gepubliceerd op:
21 november 2011

De activiteiten van VOC Capital Partners zijn gericht op de kennisgebieden: ICT/technologie, internet/media, energie, medisch en telecommunicatie.

Gegevens fonds

 • Totale looptijd: 2009 - 2017
 • Investeringsperiode: 2009 – 2015
 • Investeringsbudget: € 2 miljoen

Doel

Het doel van het fonds is ondernemers stimuleren, motiveren en inspireren door kapitaal en ondersteuning beschikbaar te stellen.

Selectiecriteria

VOC Capital Partners houdt zich aan de volgende criteria bij de selectie van technostarters:

 • het technologieconcept van de starter moet betrekking hebben op ICT/technologie, internet/media, energy, medical en telecom en kennisgebieden die binnen het interesse en competentieveld van het fonds ligt
 • sterke ondernemer met relevante operationele of sectorervaring
 • aantrekkelijke markt – een markt die sterk groeit en internationaal van aard is
 • schaalbare technologie
 • explosieve groeipotentie
 • financierbaar

Doelgroep

VOC Capital Partners richt zich op 2 groepen technostarters:

 • Starters met een (technische) HBO/WO achtergrond die vanuit de universiteit, hogeschool of kennisinstelling een onderneming willen starten of zijn gestart.
 • Starters die vanuit werknemerservaring een eigen onderneming willen starten.

Beoogde resultaten

Het fonds heeft als doelstelling 6 tot 8 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

Het fondsmanagement wordt in de praktijk door alle 7 VOC partners uitgevoerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het werven en begeleiding van technostarters. De partners beschikken allemaal over een omvangrijk business netwerk en weten uit eigen ervaring wat van belang is voor een start-up.

Contactgegevens

VOC Capital Partners
Wilhelminakade 312
3072 AR Rotterdam
Telefoonnummer: 06 2962 8669
www.voccp.com

Contactpersoon: Jan-Niek de Groot

Bent u tevreden over deze pagina?