Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Seed Capital: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024
Gepubliceerd op:
21 november 2011

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling.

Dit is een fonds dat speciaal is opgericht om technostarters en/of creatieve starters te financieren. Het fonds beperkt zich tot activiteiten die samenhangen met het verkrijgen en beheren van participaties in technostarters en/of creatieve starters volgens de Seed en bestaat niet langer dan 12 jaar.

Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling (voorheen Seedfaciliteit) opengesteld voor fondsen die zich richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Voorwaarden voor een Seedfonds

Bent u van plan te investeren in technostarters en/of creatieve starters, dan moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • U richt met minimaal 3 aandeelhouders of 3 vennoten een fonds op.
  • Het fonds heeft de vorm van een NV, BV, CV, VOF of coöperatie U.A.
  • Het fonds richt zich uitsluitend op het wegnemen van de 'equity gap' bij de technostarter en/of creatieve starter. Dat wil zeggen een tekort aan eigen vermogen of problemen met het aantrekken daarvan.
  • In de eerste 6 jaar van het fonds moeten de investeringen plaatsvinden.
  • Uiterlijk 12 jaar na de start moet het fonds worden geliquideerd.
  • In het fondsplan heeft u beschreven op welke manier u de technostarter en creatieve starter gaat begeleiden.

Seedfaciliteit verenigbaar met EU-regelgeving

Maakt uw startersfonds bij participatie (gedeeltelijk) gebruik van achtergestelde leningen? De Europese Commissie concludeerde in juli 2005 dat de Seedfaciliteit aansluit op de Europese staatssteunregels. Lees de toelichting bij Wijziging Regeling seed capital technostarters (artikel 3.10 Seed capital technostarters) of raadpleeg de bijlage 'EU-beschikking Seedfaciliteit'. Er zijn wel voorwaarden gesteld:

  • De som van alle achtergestelde leningen mag niet meer bedragen dan 50% van de totale verkrijgingsprijs van alle participaties.
  • Bij het verstrekken van (converteerbare) achtergestelde leningen geldt de verplichting dat u minimaal het EU-referentiepercentage + 400 basispunten hanteren.

EU-beschikking Seedfaciliteit

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?