Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
28 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Op deze pagina leest u wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vaststellen van uw definitieve subsidie

Na uw aanvraag voor SEG22 ontvangt u binnen 2 weken van ons een beschikkingsbrief. Daarin laten we weten of uw aanvraag is goedgekeurd. In de beschikkingsbrief melden we dat u nog aanvullende gegevens moet aanleveren. Met het aanleveren van die gegevens, verzoekt u ons om de definitieve subsidie vast te stellen. Daarom noemen we dit ook wel het vaststellingsverzoek. Na de vaststelling ontvangt u het subsidiebedrag waar u recht op heeft. De vaststelling moet binnen 13 weken na de beschikkingsbrief.

Wat heeft u nodig om uw subsidie vast te stellen?

Als u alle gegevens bij ons heeft aangeleverd, ontvangt u het gehele subsidiebedrag waar u recht op heeft. Is uw aanvraag nog niet compleet? Dan keren we maximaal 50% van het subsidiebedrag uit. De overige 50% ontvangt u nadat u de resterende gegevens heeft aangeleverd, uw aanvraag compleet is en klopt. U levert de volgende gegevens aan:

 • Voor bedragen groter dan € 25.000 heeft u een controleverklaring of derdenverklaring nodig. U moet deze verklaring uiterlijk 6 weken na aanvraag van het vaststellingsverzoek bij ons inleveren. 
  • Bij een subsidie van meer dan € 125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. Bij een subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 is een derdenverklaring genoeg. Beide formulieren vindt u onder Downloads
 • Wilt u het te ontvangen subsidiepercentage verlagen? Dan kunt u bij het vaststellingsverzoek het lagere percentage waarvoor u subsidie wilt ontvangen aangeven. Het subsidiepercentage verhogen is niet mogelijk.
 • Moet een deel van de subsidie terugbetalen en maakt uw organisatie deel uit van een groep, maar is het niet de hoogste in Nederland gevestigde onderneming binnen die groep? Dan stuurt u het volgende mee:
  • Een overzicht van de groepsstructuur, waaronder de naam van de hoogste Nederlandse etniciteit binnen de groep.
  • Een borgstellingsovereenkomst of verklaring.
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.

Downloads

Hoe ver zijn we met SEG22?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?