Bijna open voor aanvragen

Na uw aanvraag Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
28 juli 2022

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Op deze pagina leest u wat er gebeurt na uw aanvraag.

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen te beoordelen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, sturen wij u een beschikking. Hierin staat onder meer dat u binnen 13 weken na dagtekening van de beschikking een vaststellingsverzoek moet indienen.

Voorschot en restantbedrag

Ontvangt u een positieve bericht op uw vaststellingsverzoek? Dan berekenen wij binnen 13 weken de definitieve subsidie. U kunt bij de aanvraag aangeven of u een voorschot van 50% wilt ontvangen. Dit ontvangt u binnen 2 weken. Binnen 13 weken na ontvangst van uw vaststellingsverzoek, ontvangt u dan (de rest van) de subsidie. 

Wat heeft u nodig om uw subsidie vast te stellen?

U moet binnen 13 weken na uw aanvraag een aanvraag tot vaststelling van de subsidie doen. Dit melden wij in de beschikkingsbrief. Bij het indienen van het vaststellingsverzoek heeft u nodig:

 • Voor bedragen groter dan € 25.000: een controleverklaring of derdenverklaring. U moet deze verklaring uiterlijk 6 weken na aanvraag van het vaststellingsverzoek bij ons inleveren. 
  • Bij een subsidie van meer dan € 125.000 heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. Deze publiceren wij binnenkort op deze pagina. Bij een subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 is een derdenverklaring genoeg. Daarvoor komt een standaard formulier op onze website.
 • Wilt u het te ontvangen subsidiepercentage verlagen? Geef dan bij het vaststellingsverzoek het lagere percentage waarvoor u subsidie wilt ontvangen aan. Het subsidiepercentage verhogen is niet mogelijk.
 • Moet u een deel van de subsidie terugbetalen? En is uw organisatie onderdeel van een groep, maar is het niet de hoogste in Nederland gevestigde onderneming binnen die groep? Dan stuurt u het volgende mee met uw aanvraag:
  • Een overzicht van de groepsstructuur, waaronder de naam van de hoogste Nederlandse etniciteit binnen de groep;
  • Een borgstellingsovereenkomst of verklaring;
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee;
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.
Bent u tevreden over deze pagina?