Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
7 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2022

Organiseert of organiseerde u een evenement in de periode januari 2022 tot en met september 2022? En gold toen een evenementenverbod van de Rijksoverheid? Dan kunt u de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) gebruiken. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten bij een evenementenverbod.

De SEG22 opent naar verwachting dit najaar; de precieze datum is nog niet bekend. Zodra die datum bekend is, vermelden we dat op deze pagina.

In SEG22 hebben we de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (ook wel bekend als de garantieregeling evenementen of TRSEC) en de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ook wel bekend als Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen of ATE) uit 2021, samengevoegd tot één regeling voor 2022.

Hoe verloopt de periode tot openstelling?

Hieronder ziet u in beeld hoe de periode tot openstelling verloopt. Ook ziet u welke fases zijn afgerond (groene vakjes) en wat er nog moet gebeuren (blauwe vakjes).

Hoe verloopt de periode tot opening van de regeling?

Budget

Er is een budget van € 475 miljoen beschikbaar voor de SEG22 voor 2022. We verdelen het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Wat wordt vergoed?

Organisatoren kunnen een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod dat door de Rijksoverheid is afgekondigd. Anders dan bij de TRSEC en ATE, is het subsidiepercentage bij de SEG22 80% of 90%. Dit is afhankelijk van de startdatum van het evenement:

 • Valt de geplande startdatum van het evenement vóór 1 april 2022? Dan vergoeden wij bij een evenementenverbod 90% van de subsidiabele kosten. Het is mogelijk om een lening af te sluiten voor de resterende 10%.
 • Valt de geplande startdatum van uw evenement in de periode van 1 april tot 30 september 2022? Dan vergoeden wij bij een evenementenverbod 80% van de subsidiabele kosten. Het is mogelijk om een lening af te sluiten voor de resterende 20%.

Het is ook mogelijk te kiezen voor subsidie zonder terugbetalingsverplichting. Kiest u wel voor een lening over het resterende bedrag? Dan heeft u na vaststelling van de subsidie 5 jaar de tijd om de lening af te betalen. Over het gedeelte van de subsidie dat u moet terug betalen, moet jaarlijkse rente van 2 procent worden betaald. 

Voorwaarden SEG22

Organisatoren kunnen een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod dat door de Rijksoverheid werd afgekondigd. Het evenement moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement heeft een geplande startdatum in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2022.
 • Het evenement moet aantoonbaar gepland staan tijdens een evenementenverbod.
 • Het evenement wordt geheel of gedeeltelijk georganiseerd in (Caribisch) Nederland.
 • Het evenement is publiek toegankelijk (gratis of via kaartverkoop).
  Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten en feesten in een eigen zaal (bijvoorbeeld in een café), komen niet in aanmerking voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22).
 • Is voor het evenement of de locatie waar het evenement plaatsvindt een evenementenvergunning vereist? Dan moet deze zijn afgegeven door de gemeente. Of de organisator heeft een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Moet het evenement gemeld worden bij de gemeente? Dan moet de melding voor ingang van het evenementenverbod door de gemeente zijn bevestigd. Of u heeft een verklaring van de gemeente dat zij geen bezwaar zou hebben gehad tegen de organisatie van het evenement, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Heeft u nog een evenement gepland staan? Dan vult u bij aanvraag het formulier ‘Begroting kosten’ in. Het sjabloon van dit formulier vindt u op: Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)
 • Mocht het evenement niet plaatsvinden door een evenementenverbod? Vul dan bij uw aanvraag en vaststelling het formulier ‘Werkelijke kosten SEG’ in. Het sjabloon van dit formulier vindt u op: Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)
 • Het evenement vindt plaats gedurende een periode van 14 dagen. 
 • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal € 2.500.

Alleen subsidiabele kosten

SEG22 vergoedt alleen de gemaakte subsidiabele kosten. Dat zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.

Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan één evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen subsidie op grond van SEG22.

Wat wordt niet vergoed?

Heeft u voor de loonkosten van het evenement al NOW-subsidie (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) ontvangen? Dan worden deze kosten niet vergoed door de SEG22. Ook eventuele opbrengsten van het evenement worden van de subsidiabele kosten afgetrokken. Denk aan sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente. Dit geldt ook voor inkomsten die u kreeg omdat een evenement gedeeltelijk is doorgegaan. Vergoedt een verzekering kosten van het geannuleerde evenement? Ook dan zijn de subsidiabele kosten lager.

Heeft u het evenement verplaatst naar een andere datum, buiten een evenementenverbod? Dan zijn deze kosten eenmalig subsidiabel.

Aanvragen

Zodra SEG22 opent, vindt u op deze plek een knop waarmee u de subsidie aanvraagt. 

Wilt u uw aanvraag alvast voorbereiden? Bekijk het aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen te beoordelen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?