Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
7 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2022

Organiseert of organiseerde u een evenement in de periode januari 2022 tot en met september 2022? En gold toen een evenementenverbod van de Rijksoverheid? Dan kunt u de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) gebruiken. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten bij een evenementenverbod.

In SEG22 hebben we de verlengde garantieregeling evenementen (TRSEC) en de verlengde Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uit 2021 samengevoegd tot één regeling voor 2022.

Het is nu nog niet bekend wanneer SEG22 open gaat. Zodra die datum bekend is, vermelden we dat op deze pagina. De Europese Commissie moet de voorwaarden voor de regeling nog goedkeuren. Hieronder ziet u hoe de periode tot openstelling verloopt.

 

Wat wordt vergoed?

Organisatoren kunnen een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Anders dan bij de TRSEC en ATE, is het subsidiepercentage bij de SEG22 90% of 80%.

Dit is afhankelijk van de startdatum van het evenement:

 • Valt de geplande startdatum van het evenement vóór 1 april 2022? Dan vergoeden wij bij een evenementenverbod 90% van de subsidiabele kosten. Het is mogelijk om een lening af te sluiten voor de resterende 10%.
 • Valt de geplande startdatum van uw evenement in de periode van 1 april tot 30 september 2022? Dan vergoeden wij bij een evenementenverbod 80% van de subsidiabele kosten. Het is mogelijk om een lening af te sluiten voor de resterende 20%.

Alleen subsidiabele kosten

SEG22 vergoedt alleen de gemaakte subsidiabele kosten. Dat zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.

Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan één evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen subsidie op grond van SEG22.

Voorwaarden SEG22

Organisatoren kunnen een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Het evenement moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement heeft een geplande startdatum in de periode van 1 januari en 30 september 2022.
 • Het evenement moet aantoonbaar gepland staan tijdens een evenementenverbod (of binnen 3 weken na afloop van een evenementenverbod).
 • Het evenement wordt geheel of gedeeltelijk georganiseerd in (Caribisch) Nederland.
 • Het evenement is publiekelijk toegankelijk (gratis of via kaartverkoop).
 • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten en feesten in een eigen zaal (bijvoorbeeld in een café), komen niet in aanmerking voor SEG22.
 • Is voor het evenement of de locatie waar het evenement plaatsvindt een evenementenvergunning vereist? Dan moet deze zijn afgegeven door de gemeente. Of de organisator heeft een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Moet het evenement gemeld worden bij de gemeente? Dan moet de melding voor ingang van het evenementenverbod door de gemeente zijn bevestigd. Of u heeft een verklaring van de gemeente dat zij geen bezwaar zou hebben gehad tegen de organisatie van het evenement, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Het evenement duurt maximaal 14 dagen. 
 • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal € 2.500.
 • U houdt zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen die gelden op de datum van het evenement.
 • De organisator staat ingeschreven in het Handelsregister.

Aanvragen

Zodra SEG22 open gaat, kunt u de subsidie aanvragen op deze pagina. 

U kunt uw aanvraag wel alvast voorbereiden. 

Bekijk het aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond SEG22?

Abonneer u op de nieuwsbrief

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?