Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2022
Gepubliceerd op:
7 maart 2022

Organiseerde u een evenement in de periode van 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022? En moest u dit annuleren door een evenementenverbod van de Rijksoverheid? Dan kon u gebruikmaken van de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) . SEG22 vergoedde een deel van de gemaakte kosten bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid.

De regeling is nu gesloten. U kunt niet meer aanvragen. SEG22 was open van 5 oktober 2022 09:00 uur tot 28 december 17:00 uur. Heeft u al een aanvraag gedaan? Dan kunt u deze nog wel beheren.

Subsidievoorwaarden SEG22

U kon een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Werd het verbod opgelegd door een andere autoriteit dan de Rijksoverheid? Dan kwam u niet in aanmerking voor SEG22. Het evenement moest verder in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geplande startdatum van het evenement was in de periode van 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.
 • Het evenement moest aantoonbaar gepland staan tijdens een evenementenverbod.
 • Het evenement werd geheel of gedeeltelijk georganiseerd in (Caribisch) Nederland.
 • Het evenement was publiekelijk toegankelijk (gratis of via kaartverkoop).
 • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten en feesten in een eigen zaal (bijvoorbeeld in een café), kwamen niet in aanmerking voor SEG22.
 • Had u voor het evenement of voor de locatie waar het evenement plaatsvond een evenementenvergunning nodig? Dan moest deze zijn afgegeven door de gemeente. Of u had een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Moest het evenement gemeld worden bij de gemeente? Dan moet de melding voor ingang van het evenementenverbod door de gemeente zijn bevestigd. Of u heeft een verklaring van de gemeente dat zij geen bezwaar zou hebben gehad tegen de organisatie van het evenement wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Het evenement duurde maximaal 14 dagen.
 • De gemaakte kosten van het evenement, die onder deze regeling vallen, bedroegen minimaal € 2.500.
 • De organisator hield zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen die op de datum van het evenement golden.

Subsidiepercentage

Het maximale subsidiepercentage bij SEG22 was 90%. 

Lening

U kon voor de resterende 10% een lening afsluiten via SEG22. Dit was niet verplicht. Voor de terugbetaling van deze lening geldt een jaarlijkse rente van 2%. U moet de lening binnen 5 jaar terugbetalen. Deze terugbetalingstermijn gaat in op de datum dat de subsidie is vastgesteld.

Welke kosten vielen onder SEG22?

SEG22 vergoedde alleen gemaakte kosten die onder de SEG22-voorwaarden vielen. Dit waren bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten. Ook de kosten van het verplaatsen van het evenement naar een datum buiten een evenementenverbod, kwamen eenmalig in aanmerking voor vergoeding door SEG22.

Vaste kosten, los van het evenement, vielen niet onder de regeling. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan één evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontving u geen subsidie op grond van SEG22.

Let op: heeft u voor de loonkosten van het evenement al subsidie Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen? Dan worden deze kosten niet ook nog vergoed door SEG22. Ook eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de kosten afgetrokken. Dit geldt ook voor de inkomsten die zijn verkregen omdat een evenement gedeeltelijk is doorgegaan. Daarnaast verlagen de kosten ook, wanneer een verzekering kosten van het geannuleerde evenement (heeft) vergoedt.

Deze regeling is gesloten, u kunt niet meer aanvragen. Kijk terug hoe het aanvraagproces verliep.

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen te beoordelen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?