Open voor aanvragen

Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
7 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen vanuit de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. 

U vraagt SEG22 aan van 5 oktober 2022 09:00 uur tot 28 december 2022 17:00 uur.  

Uw aanvraag voorbereiden

Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft.

Let op: alleen als u (mede)organisator van het evenement bent, mag u aanvragen.

Vraagt u SEG22 aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementsorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op onze website.

U heeft de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website voor eHerkenning. Let op: dit kan een paar dagen in beslag nemen.
 • Gegevens van de aanvrager, zoals KvK-nummer, post- en bezoekadres.
 • Gegevens van het evenement. Denk aan de naam, het type, de duur, de startdatum, het bezoekersaantal en de locatie van het evenement.
 • Het percentage aan gemaakte kosten waar u subsidie voor aanvraagt. U neemt hierbij alleen kosten mee die onder de voorwaarden van SEG22 vallen. U mag al deze kosten aanvragen, maar u krijgt maximaal 90% vergoed. Voor de overige 10% kunt u een lening aanvragen.
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam.
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met: 
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee;
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente;
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Downloads

Aanvragen

Heeft u alle informatie die u nodig heeft? Vraag SEG22 aan via de knop ‘Direct aanvragen’.

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen te beoordelen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?