Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2022
Gepubliceerd op:
7 maart 2022

Heeft u een tegemoetkoming aangevraagd voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Bekijk hier hoe het aanvraagproces verliep.

SEG22 was open voor aanvragen van 5 oktober 2022 09:00 uur tot 28 december 2022 17:00 uur.  

Uw aanvraag voorbereiden

Let op: u kon alleen aanvragen als u (mede)organisator van het evenement was.

Vroeg u SEG22 aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementsorganisatoren? Dan moesten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maakten hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op onze website.

U had de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • Om in te loggen had u eHerkenning niveau 3 nodig. Dit kunt u aanvragen via de website voor eHerkenning. Let op: dit kan een paar dagen in beslag nemen.
 • Gegevens van de aanvrager, zoals KVK-nummer, post- en bezoekadres.
 • Gegevens van het evenement. Denk aan de naam, het type, de duur, de startdatum, het bezoekersaantal en de locatie van het evenement.
 • Het percentage aan gemaakte kosten waar u subsidie voor wilde aanvragen. U nam hierbij alleen kosten mee die onder de voorwaarden van SEG22 vielen. U mocht al deze kosten aanvragen, maar u kreeg maximaal 90% vergoed. Voor de overige 10% kon u een lening aanvragen.
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator stond. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam.
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met: 
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Dan gaf u in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee;
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente;
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Downloads

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen te beoordelen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?