Gesloten voor aanvragen

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 2021

Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023
Gepubliceerd op:
15 december 2021

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden starten, maar niet zijn doorgegaan vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid.

Startdatum:
maandag 28 februari 2022
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 mei 2022
17:00
Totaal budget:
€ 120.000.000

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Verlenging ATE en garantieregeling evenementen (TRSEC) in 2022

Op 14 december 2021 kondigde het kabinet aan dat de ATE en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Dit is de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) geworden.

Wat wordt vergoed?

De ATE 2021 vergoedt kosten die toeleveranciers moesten maken voor het evenement. De regeling compenseert ook u als organisator voor specifieke kosten die u voor het evenement heeft gemaakt.

Bekijk de lijst met evenementenverboden.

Budget

Er is een budget van € 120 miljoen beschikbaar voor de ATE 2021. We verdelen het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voorwaarden ATE 2021

U moet voor de ATE 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement zou in de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021 starten en zou toegankelijk zijn voor publiek.
 • Het evenement vond geheel of gedeeltelijk in (Caribisch) Nederland plaats.
 • Het evenement zou op 1 of meerdere dagen plaatsvinden, maar is door een evenementenverbod van de Rijksoverheid niet doorgegaan.
 • Het is niet verplicht om ten minste 1 eerdere editie van het evenement georganiseerd te hebben.
 • Het is niet noodzakelijk om bij een eerdere editie een annuleringsverzekering met pandemiedekking gehad te hebben.
 • Voor ATE komen ook gratis evenementen in aanmerking.
 • Besloten evenementen zoals bruiloften, buurtfeesten en interne bedrijfsfeesten, komen niet in aanmerking voor ATE.
 • Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt vallen ook onder de regeling, voor zover ze publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn en de organisator risicodrager is voor het evenement als geheel.
 • Alleen gemaakte kosten voor het evenement vanaf 20 januari 2021 tot en met de datum van het evenementenverbod zijn subsidiabel.
 • Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.
 • De gevraagde subsidie is minimaal € 2.500.
 • Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan 1 evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen ATE.
 • Als de organisator voor de loonkosten van het evenement al NOW-subsidie heeft ontvangen, dan worden deze kosten niet vergoed door de ATE.
 • De subsidiabele kosten worden lager, wanneer een verzekering kosten van het evenement vergoedt.
 • Eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken.
 • Wanneer het evenement in aanmerking kwam voor de garantieregeling evenementen (TRSEC), kan een organisator geen gebruik maken van de ATE.
 • De organisator staat ingeschreven in het Handelsregister.

Na uw aanvraag

U kon de ATE aanvragen tussen 28 februari 2022, 9:00 uur en 31 mei 2022, 17:00 uur. 

Wij beoordelen uw aanvraag binnen maximaal 10 werkdagen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

ATE in beeld

Hier ziet u hoeveel aanvragen wij voor de ATE ontvingen. Ook zijn meteen de bedragen te zien voor hoeveel is aangevraagd en wat er is uitbetaald. 

Uitgekeerde subsidies

Wilt u weten of een organisator van een evenement subsidie ontving door een evenementenverbod? Bekijk dan het projectenoverzicht. Hier vindt u de evenementen waarvan de vaststelling is afgehandeld en de subsidie is of op korte termijn wordt uitbetaald. Wij werken deze lijst regelmatig bij.

Meer weten?

Vragen over ATE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?