Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 2021

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022
Gepubliceerd op:
24 januari 2022

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 2021? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 28 februari 2022 en 31 mei 2022 hebben ontvangen. Uw aanvraag beoordelen we binnen maximaal 10 werkdagen. Bij een positief besluit ontvangt u binnen 2 weken een voorschot. De definitieve vaststelling vindt plaats binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend.

Voorschot en restantbedrag

Aanvragers ontvangen binnen 2 weken na een positief besluit een voorschot van 40%, met een maximum van € 100.000. Bij een positieve vaststelling ontvangt een aanvrager het restantbedrag 13 weken na ontvangst van de aanvraag met alle benodigde stukken.

Nodig voor uw aanvraag 

U had de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres.
 • Vraagt u ATE aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier. U vindt dit formulier op mijn.rvo.nl.
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Bedrag exclusief btw
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan € 125.000, heeft u een accountantsprotocol (Copro 22011.A1) nodig. Een accountantsprotocol geeft richting aan de door de accountant te verrichten werkzaamheden. Hieronder ziet u het goedgekeurde accountantsprotocol en het model accountantsprotocol. U vindt deze ook op de site van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).  Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. 
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente. 
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Meer weten?

Vragen over de ATE?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?