Open voor aanvragen

Veelgestelde vragen - tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd.

Laatst gecontroleerd op:
3 november 2023
Gepubliceerd op:
10 januari 2024

Wilt u als aanbestedende dienst of speciaal-sectorbedrijf een aanvraag doen voor de Regeling ter tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd.? Lees hieronder het antwoord op de veelgestelde vragen.

Hoe werkt het indienen van meerdere aanvragen?

De regeling biedt de mogelijkheid om meerdere aanvragen in te dienen. Dit werkt als volgt: u dient de eerste aanvraag in voor een bepaalde periode, zeg 10-10-2022 t/m 31-12-2023. Op een later moment dient u een nieuwe aanvraag in voor de periode aansluitend op de eerdere periode, zeg 1-1-2024 t/m 31-12-2024. In het aanvraagformulier geeft u aan dat uw aanvraag een vervolgaanvraag is. Hierover is een vraag opgenomen in het aanvraagformulier. 

De opvolgende aanvragen worden als losse (dus nieuwe) aanvragen gezien en krijgen elk een apart projectnummer. U dient zelf te zorgen dat vervolgaanvragen qua periode direct aansluiten op de eerdere aanvraag en dus geen overlap met de eerdere aanvraag.

Verzoek is wel om het aantal vervolgaanvragen beperkt te houden. Het heeft de voorkeur dat aanvragers maar één aanvraag indienen. Er zit geen maximum op de beschikbare middelen (vooralsnog is €74.000.000 gereserveerd, maar dit kan worden verhoogd), dus ook aanvragen die later worden ingediend lopen niet het risico op een lege subsidiepot.

Wilt u meer dan 2 aanvragen indienen (eerste aanvraag en één vervolgaanvraag), dan dit graag eerst afstemmen met RVO via smoc@rvo.nl.

Wat te doen als opslagen langer vastliggen dan de totale leveringsprijs?

Als de opslagen in de tarieven langer vastliggen dan de totale leveringsprijs dan kan voor de opslagen voor een langere periode aan aanvraag worden ingediend.
Bijvoorbeeld: u heeft een contract met SEFE voor de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2024.

Opslagen liggen voor de gehele looptijd van het contract vast. De totale leveringsprijs (handelsprijs + opslagen) worden elk half jaar vastgeklikt. Op moment van opzeggen van het contract met SEFE in 2022 zijn de handelsprijzen t/m 30-6-2023 vastgeklikt. Dit betekent dat over de periode 10-10-2022 t/m 30-6-2023 over de totale leveringsprijs compensatie mogelijk is en voor de periode 1-7-2023 t/m 31-12-2024 alleen over de opslagen (ten opzichte van de opslagen in het nieuwe contract). Ook hiervoor geldt: (tarief nieuw – tarief oud) x verbruik.

Het opgaven van alleen de opslagen kan ook gemakkelijk worden verwerkt in het sjabloon. Bij de specificering van de prijs per periode houdt u dan bij die periodes waarin de gehele prijs moet worden gecompenseerd de gehele prijs aan (bij zowel oude als nieuwe prijzen) en bij periodes waarin alleen de opslagen moeten worden gecompenseerd alleen de opslagen (bij zowel oude als nieuwe prijzen). Voorbeeld:
 

Periode Peiode 1 Periode 2
Datum begin periode 10-10-2022 1-1-2023
Datum einde periode 31-12-2022 31-03-2022
Componenten (prijzen per m3)
Kale inkoop €1,00000 <invullen>
Opslag 1 €0,10000 €0,10000
Opslag 2 €0,11000 €0,11000
Opslag 3 €0,12000 €0,12000
<beschrijving component 5> <invullen> <invullen>
<beschrijving component 6> <invullen> <invullen>
<beschrijving component 7> <invullen> <invullen>
<beschrijving component 8> <invullen> <invullen>
<beschrijving component 9> <invullen> <invullen>
<beschrijving component 10> <invullen> <invullen>
Totaalprijs per m3 €1,33000 €0,33000

Is compensatie eerder dan 10-10-2022 mogelijk?

Bijvoorbeeld omdat er geen meterstanden zijn per 10-10-2022, maar wel per 1-10-2022?

Compensatie is op z’n vroegst mogelijk vanaf 10-10-2022. Bent u op 10-10-2022 of later over gestapt, dan gelden de meterstanden van die datum en die zichtbaar zouden moeten zijn op uw eerste afrekening van uw nieuwe leverancier. Bent u eerder dan 10-10-2022 overgestapt, dan kan niet worden uitgegaan van de meterstanden op het moment van de overstap, want deze zijn van voor 10-10-2022. 

De datum van 10-10-2022 is niet willekeurig gekozen: vanaf deze datum golden er sancties van de EU tegen Russische bedrijven als Gazprom/ SEFE en vanaf deze datum moesten contracten met deze bedrijven zijn opgezegd, tenzij er sprake was van ontheffing. 

Compensatie is dus alleen mogelijk vanaf 10-10-2022 of zelfs later als pas na 10-10-2022 de overstap is gemaakt naar een nieuwe leverancier, bijvoorbeeld omdat eerst nog een periode is gewerkt met ontheffing.

Hoe bepaal ik verbruik per periode als er geen meterstanden per dag zijn?

Kan verbruik dan worden gebaseerd op verwachtingen/ prognoses?

Compensatie kan alleen gebaseerd zijn op werkelijk verbruik en dus geen verwachtingen/prognoses. 

Als het verbruik in bepaalde periodes niet exact te bepalen is omdat meterstanden niet per dag beschikbaar zijn, dan is de enige optie om deze naar rato te berekenen vanuit beschikbare meterstanden/het beschikbare werkelijke verbruik. Dit geldt alleen als meterstanden per maand beschikbaar zijn. Dus als er meterstanden zijn per 1-10 en per 1-11 dan is geschatte meterstand op 10-10 naar rato: 9/31 van verschil tussen 1-10 en 1-11 (+beginstand van 1-10). 

Als u van deze systematiek gebruik maakt, is het verzoek om met aanvullende documenten/berekeningen/printscreens duidelijk te maken hoe u uw verbruik hebt berekend vanuit de meterstanden die wel beschikbaar zijn.

Zijn meterstanden in lagere frequentie dan per maand beschikbaar (zoals bijvoorbeeld per jaar), neem dan contract op met smoc@rvo.nl om te kijken welke oplossing hiervan kan worden gevonden.

Wat als de prijs voor een bepaalde hoeveelheid was vastgeklikt?

Hoe moet worden omgegaan met de situatie dat een bepaalde hoeveelheid voor een bepaalde prijs is vastgeklikt en niet een prijs voor een bepaalde periode?

De regeling en ook de voorbeelden zijn ingestoken op prijzen die voor een bepaalde periode vaststaan. In de praktijk komen er ook andere variaties voor, zoals een bepaalde hoeveelheid die voor een bepaalde prijs is vastgeklikt of als variant hierop het vastklikken van een bepaald percentage van het verwachte jaarvolume. Er zijn dan 2 opties.

Stel dat bijvoorbeeld voor 2023 51% van jaarvolume is vastgeklikt bij Gazprom/ SEFE, dan kan hier als volgt mee worden omgegaan:

  • Het percentage kan dan worden vertaald naar de periode 01-01-2023 t/m 06-07-2023 (51% van 365 dagen), maar compensatie geldt dan alleen voor werkelijke verbruik in deze periode (bij de nieuwe leverancier). Dat einddatum van de periode staat dan wel vast, de hoeveelheid niet.
  • Het percentage kan ook worden vertaald naar de periode bij de nieuwe leverancier waarin die hoeveelheid gas is verbruikt (op basis van werkelijke verbruikscijfers) en die werkelijke periode dient dan te worden opgegeven. Dat einddatum van de periode staat niet vast, de hoeveelheid wel.
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?