Gesloten voor aanvragen

Handreikingen en voorbeelden SOW

Gepubliceerd op:
24 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2024

Wilt u zich een beeld vormen bij wat het uitvoeren van de activiteiten uit de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging in de praktijk kan opleveren? Of waar u precies aan moet denken bij bepaalde activiteiten? Bekijk dan onderstaande tips, handreikingen en goede voorbeelden per activiteit.

Verbeteren deskundigheid

a) Verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding ‘procesbegeleider intercollegiale toetsing’.

Verbeteren samenwerking binnen wijkverpleging

b) Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging. 

Meer samenwerking met andere organisaties in de keten

c) Meer samenwerking met andere organisaties in de keten. 

Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten

d) Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan. 

  • Bredere kijk op cliënten in de wijk - blog van wijkverpleegkundige Claire van Stichting Humanitas over het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl bij onder andere de intake van nieuwe cliënten. (Bron Mijnkwaliteitvanleven.nl)
  • Sneller tot de kern dankzij persoonlijk overzicht - blog van wijkverpleegkundige Judith van De Friese Wouden over het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl bij tussentijdse zorgevaluaties. (Bron Mijnkwaliteitvanleven.nl)
  • Soepel samenwerken in de wijk - blog van wijkverpleegkundige Edith van Carintreggeland over project ‘Samen beslissen in de wijkverpleging’ van Patiëntenfederatie Nederland. (Bron Mijnkwaliteitvanleven.nl)

Verminderen administratieve lasten

e) Verminderen administratieve lasten.  

Verbeteren ICT-basisinfrastructuur

f) Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur. 

Nieuwe technologieën

g) In gebruik nemen van nieuwe technologieën. 

Deze activiteit gaat over nieuwe technologieën die voor minder dan 100 cliënten zijn toegepast en nog relatief onbekend zijn. Denk hierbij aan bepaalde robotica, zorgapps, serious gaming en virtual reality.

U kunt navraag doen bij de leverancier om te weten of er minder dan 100 cliënten gebruik maken van de nieuwe technologie die u voor ogen heeft. Ook kunt u informatie inwinnen bij een organisatie waarvan u weet dat zij deze nieuwe technologie al gebruiken.

Opzetten en uitvoeren traineeship

h) Het opzetten en uitvoeren van een traineeprogramma voor nieuw in dienst getreden HBO-opgeleide verpleegkundigen.

Traineeship wijkverpleging inspiratiedocument - dit document helpt zorgaanbieders bij het ontwikkelen van een traineeship in de wijkverpleging. (Bron: V&VN)

Begeleiden nieuwe collega’s

i) Het begeleiden van bij de zorginstelling nieuw in dienst getreden verpleegkundigen en verzorgenden dan wel de stagiaires en leerlingen die daarvoor in opleiding zijn.

Checklist nieuwe collega's in teams wijkverpleging - deze checklist geeft concrete handvatten om een nieuwe collega een goede landing te geven binnen de wijkverpleging (Bron: V&VN)

Bent u tevreden over deze pagina?