Gesloten voor aanvragen

SRGO: Definitie wetenschappelijke instelling

Gepubliceerd op:
15 mei 2024

Wilt u gebruik maken van de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO)? Lees hier de definitie van wetenschappelijke instelling.

Definitie wetenschappelijke instelling

Een wetenschappelijke instelling kan voor subsidie in aanmerking komen als de instelling zich ten minste 5 jaar aaneengesloten actief bezig houdt met het uitvoeren van onderzoeksprojecten op het gebied van regeneratief geneeskundige behandelmethoden. De subsidieontvangers kunnen bestaan uit wetenschappelijke instellingen die in Nederland of ergens anders in de Europese Unie zijn gevestigd en die voldoen aan deze ervaringseis. 

Van de volgende bekende Nederlandse wetenschappelijke instellingen wordt verondersteld dat zij zeker voldoen aan deze voorwaarden: 

  • Universiteiten, genoemd in onderdelen a en b van de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • Academisch ziekenhuizen, genoemd in onderdeel j van de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, genoemd in artikel 1.2, onderdeel d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
     
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?