Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO)

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024
Gepubliceerd op:
18 januari 2024

Bent u ondernemer of een wetenschappelijke instelling en doet u onderzoek binnen de regeneratieve geneeskunde? Dan kunt u mogelijk een combinatie van een subsidie en lening ontvangen vanuit de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO). De SRGO stimuleert midden- en kleinbedrijven (mkb’ers) en wetenschappelijke instellingen om samen te werken bij onderzoek en ontwikkeling naar een nieuw product of dienst in de regeneratieve geneeskunde.   

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 juli 2024
09:00
Einddatum:
maandag 2 december 2024
17:00
Totaal budget:
€ 10.000.000
Aanvullende informatie:
Voor de 1e tender is € 10 miljoen beschikbaar. Dit budget verdelen we als volgt over de hoogst gerankte projecten: maximaal € 3 miljoen per samenwerkingsproject, waarvan minimaal 60% lening en maximaal 40% subsidie.

Doel

De SRGO heeft als doel om innovatie te stimuleren, het delen van kennis te bevorderen en de gezondheidszorg te verbeteren en efficiënter te maken op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Om dat te bereiken, moedigt de SRGO mkb'ers en wetenschappelijke instellingen in Nederland aan om samen te werken bij het doen van onderzoek en het ontwikkelen van producten en diensten in de regeneratieve geneeskunde. Een samenwerking helpt om onderzoek meer af te stemmen op de behoeften in de markt, waardoor de focus komt te liggen op mogelijkheden voor valorisatie. Belangrijk is dat er onderzoek plaatsvindt dat zowel wetenschappelijk als commercieel waardevol is. 

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor een project, waarbij tenminste één mkb-ondernemer en één wetenschappelijke instelling samenwerken. De wetenschappelijke instelling mag gevestigd zijn in Nederland of in de Europese Unie. Penvoerder in dit samenwerkingsverband is de mkb-onderneming. 

Lees wat we precies bedoelen met een mkb-ondernemer, wetenschappelijke instelling en penvoerder

Hoogte subsidie en lening

De combinatie van lening en subsidie is maximaal € 3 miljoen per samenwerkingsproject. Dit betekent voor mkb’ers en wetenschappelijke instellingen het volgende:

 • Mkb'ers: de SRGO verstrekt aan de onderneming een geldlening van maximaal 50% voor de eigen onderzoekskosten. De geldlening moet minimaal 60% van de totale projectbijdrage zijn. 
 • Wetenschappelijke instelling: de subsidie is afhankelijk van het soort onderzoek. De subsidie voor fundamenteel onderzoek is 100%, voor industrieel onderzoek 50% en voor experimenteel onderzoek 25%. De subsidie is maximaal 40% van de totale projectbijdrage. 

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden om voor de SRGO in aanmerking te komen:

 • De onderneming heeft een track-record wat betreft commercialisatie of klinische ontwikkeling. 
  • Voor een onderneming die een 'regeneratief geneeskundige behandelmethode' ontwikkelt, betekent dit dat zij minstens de klinische fase moet hebben bereikt. 
  • Voor een onderneming die actief is op het gebied van een ondersteunende of 'enabling' technologie betekent dit dat zij een product succesvol op de markt moet hebben gebracht.
 • De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn minimaal € 500.000.
 • De bijdrage per projectpartner is minimaal € 125.000.

Lees meer over de voorwaarden en verplichtingen

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee: 

 • projectplan
 • projectbegroting
 • businessplan
 • vroege 'Health Technology Assessment' (HTA) Quick Scan
 • kennisverspreidingsplan
 • financiële prognoses 
 • recente jaarrekening

Lees meer over de aanvraagprocedure en bijlagen

Quick Scan

Wilt u zien of uw project in aanmerking komt voor de SRGO? Vul dan de Quick Scan in. U kunt uw project voorleggen zonder verdere verplichtingen. Onze adviseurs nemen contact met u op binnen 4 werkdagen, nadat u de Quick Scan heeft ingevuld. Zij geven u een eerste advies en vertellen u meer over de mogelijke vervolgstappen. 

Doe de Quick Scan

Na uw aanvraag

Na sluiting van de aanvraagperiode gaan onze adviseurs de aanvragen controleren en beoordelen op een aantal criteria. Dit leidt tot een bepaalde rangschikking. De aanvragen die boven de drempel uitkomen en binnen het beschikbare budget vallen, ontvangen een projectbijdrage. U ontvangt binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode van ons een beslissing.

Tijdens uw samenwerkingsproject geeft u de voortgang aan ons door. Aan het einde van het project worden de lening en het subsidiebedrag vastgesteld op basis van een controleverklaring van de accountant. Wij maken met u afspraken over de rentebetalingen en de aflossing van de opslag, en de lening.

Lees meer over de beoordelingscriteria en het proces na uw aanvraag

Wetten en regels

Heeft u een vraag?

Mail onze experts via srgo@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?