Gesloten voor aanvragen

SRGO: Voorwaarden

Gepubliceerd op:
15 mei 2024

Wilt u een combinatie van een subsidie en lening ontvangen vanuit de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO)? Bekijk dan of u aan de voorwaarden en verplichtingen voldoet.

Algemene voorwaarden

 • De vestiging van de mkb-onderneming is in Nederland en de onderneming voert in Nederland een groot deel van de activiteiten uit.
 • Het project draagt eraan bij dat een product, proces of dienst op de markt kan worden gebracht. Het project heeft daarmee commerciële waarde die met cijfers kan worden onderbouwd en waaruit de lening kan worden terugbetaald. 
 • De resultaten leveren een positieve bijdrage aan de gezondheidszorg en de Nederlandse economie. 
 • Het ontwikkeltraject bevat concrete en gekwantificeerde begin-, midden- en eindmijlpalen. Deze mijlpalen zijn gekoppeld aan de financiële rapportageperiodes tijdens het project.
 • De eigen financiering van het project tijdens de projectperiode is voldoende onderbouwd.
 • De projectactiviteiten bestaan voor tenminste 10% uit fundamenteel onderzoek. 

Leningvoorwaarden en verplichtingen

 • U sluit een standaard leningsovereenkomst met de Nederlandse staat, waarin de voorwaarden en verplichtingen voor de lening staan. RVO vertegenwoordigt de Nederlandse staat. Het sluiten van de leningsovereenkomst is een voorwaarde voor het ontvangen van de lening en subsidie. U heeft 8 weken de tijd om aan deze voorwaarde te voldoen. Deze termijn gaat in vanaf de datum die in de beschikking tot subsidieverlening staat.
 • Na afloop van het project betaalt u de lening terug. Daarnaast betaalt u een vergoeding die bestaat uit:
  • een eenmalig bedrag van 15% van de lening. Over dit bedrag betaalt u geen rente.
  • jaarlijkse rente. De rente start vanaf het moment dat u geld ontvangt van RVO. We berekenen de rente over de lening die u ontvangt. De rente loopt door totdat u de lening volledig heeft terugbetaald. In 2024 is het rentepercentage voor de samengestelde rente 3%. 
 • U doet geen uitkeringen aan aandeelhouders voordat de lening is afgelost.
 • Tijdens het project geeft u elk jaar door hoe het project verloopt. Hiermee verzekert u dat de lening doorloopt. U ontvangt bij het behalen van elke mijlpaal in de begroting een deel van de lening. De uitbetalingen vinden gespreid plaats over de aanwezige kwartalen in de betreffende projectperiode. 
 • Na afloop van het project dient u een eindverslag en een controleverklaring van een account in. De kosten van deze verklaring betaalt u zelf. 
 • Elk jaar stuurt u uw jaarrekening naar RVO op, zolang de lening loopt. 

Binnenkort vindt u op deze pagina de model leningsovereenkomst. Hierin leest u meer over de verplichtingen.

Overige verplichtingen

 • De projectpartijen stellen een samenwerkingsovereenkomst op. Hierin staan afspraken over de inhoud en aard van de samenwerking, de governance van het project en de intellectuele eigendom die u inbrengt en tijdens het project creëert. U moet voldoen aan de Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL). Bekijk ook de toolkit MVL voor een praktische invulling van de 10 principes.
 • U deelt de niet-concurrentiegevoelige resultaten met het regeneratief geneeskundige veld in Nederland. U draagt hiermee bij aan dit ecosysteem.
 • U start met uw project uiterlijk binnen 12 weken, nadat u de beschikking tot subsidieverlening ontving. 

Meer weten?

 • Lees meer over de Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) en de MVL-Toolkit in de Kamerbrief over MVL.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?