Gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Gepubliceerd op:
11 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Werkt u bij een woningcorporatie of verhuurt u een of meer woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Verdeling subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

In totaal was er € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd.

Na het bereiken van het subsidieplafond komen de door RVO ontvangen aanvragen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan wordt een deel van de aanvragen op de lijst mogelijk alsnog toegekend. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht.

Voorwaarden

De woning moet al voor aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Bedrijfspanden, winkels, scholen en van gebouwen naar getransformeerde huurwoningen komen niet in aanmerking.

Eigenaars en verhuurders van niet-particuliere huurwoningen, zoals woningcorporaties, kunnen in aanmerking komen voor STEP-subsidie. Hetzelfde geldt voor particuliere verhuurders van bestaande huurwoningen. Bekijk de voorwaarden voor particuliere verhuurders en voor corporaties.

Na uw aanvraag

Is aan u een STEP-subsidie toegekend? Dan geldt het volgende.

Vaststelling en uitbetaling

Gaat u het project waarvoor u subsidie heeft gekregen in 2021 afronden? Dan stellen wij de subsidie vast aan de hand van de Energie-Index registratiedatum. Laat de huurwoningen opnemen door een EPA-W adviseur. De adviseur kan nog steeds de Energie-Index registeren in de EP-online database. Hij kan ook meteen voor u een NTA 8800 Energielabel vastleggen. De registratie van de Energie Index is nodig voor de subsidie. Een NTA 8800 Energielabel is de basis voor het woningwaarderingsstelsel en is voor de komende tien jaar geldig.

Wij stellen een definitief besluit vast 24 maanden na de datum van de verleningsbeschikking. De corporaties en particuliere verhuurders berichten wij over de vaststelling. Dat doen we ongeveer 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. U ontvangt dan van ons een servicemail. Na de vaststelling door ons is het subsidiebedrag definitief.

Bent u eerder klaar met de werkzaamheden dan 24 maanden na de subsidieverlening en de Energie-index is afgemeld in EP-online dan kunt u uw vaststelling eerder melden.

Vanaf januari 2018 is begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een brief met alle informatie.

Wijzigingen in de regeling

Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van € 7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van € 10 miljoen per aanvrager.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?