Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden STEP voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:
17 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
30 september 2021

U moest voldoen aan de volgende voorwaarden om als woningcorporatie voor de subsidie STEP in aanmerking te komen:

 • u bent eigenaar en verhuurder van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt en de woning voldoet aan dezelfde voorwaarden als in de Wet op de huurtoeslag
 • u voert in de woning energiebesparende maatregelen door waarbij de huurwoning een bepaalde minimale Energie-Index dient te bereiken

Naast deze twee zijn nog andere voorwaarden van toepassing:

Woning en woonlasten

 • de woonvoorziening moet al voor de aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Transformaties van gebouwen (utiliteitsgebouwen, kantoren, kerken) naar huurwoningen komen niet in aanmerking voor de regeling. 
 • een woning mag geen onzelfstandige woonunit zijn
 • de woning(en) moet(en) in de 24 maanden vóór de aanvraag minimaal 3 maanden verhuurd zijn geweest als sociale huurwoning
 • tot aan de datum van de subsidievaststelling (24 maanden na instemming tot subsidieverlening) blijft de huurprijs van de woning(en) onder de liberalisatiegrens en voldoet aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag
 • het verbeteren van de energieprestatie van de huurwoning mag niet leiden tot een stijging van de totale woonlasten voor huurders. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van de woonlastenwaarborg.

Energie-index en startdatum

 • de woning heeft bij aanvraag van subsidie een opgenomen en geregistreerde Energie-index. Met alleen een (voorlopig) Energielabel kunt u geen STEP-aanvraag indienen. Er is pas sprake van een Energie-Index wanneer deze ook daadwerkelijk is geregistreerd in de centrale database EP-online. Zorg dat voor de STEP-aanvraag de Energie-Index is afgemeld.
 • bij de subsidieaanvraag is de opnamedatum van de Energie-Index van de woning niet ouder dan 6 maanden voor de datum van aanvraag
 • u voert in de woning energiebesparende maatregelen door waarbij de huurwoning een bepaalde minimale Energie-Index dient te bereiken
 • de woning heeft na renovatie een verbeterde Energie-Index
 • binnen 24 maanden na subsidieverlening is de energetische verbetering uitgevoerd en de bereikte Energie-Index geregistreerd in de centrale database EP online
 • u mag starten met de energetische verbeteringen ná de opnamedatum van de Energie-Index, die u gebruikt in uw aanvraag. U hoeft dus niet te wachten totdat u uw STEP-aanvraag heeft ingediend, of te wachten totdat u een beschikking van RVO.nl heeft ontvangen. Heeft u nog géén aanvraag ingediend, maar al wél bent begonnen met de verbeteringen? Dan mag u deze verbeteringen meenemen in de aanvraag. Mits de startdatum ligt ná de opnamedatum van de Energie-Index.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie hangt af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat de huurwoning bij de aanvraag een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.

Subsidie per huurwoning voor woningscorporaties

Van: / Naar: EI ≤0,40 EI ≤0,60 EI ≤0,80 EI ≤1,20 EI ≤1,40
EI 1,41 ≤ 1,80 € 4.800 € 3.600 € 2.800 € 1.500 € 0,00*
EI 1,81 ≤ 2,10 € 6.200 € 4.800 € 3.600 € 2.800 € 1.500
EI 2,11 ≤ 2,40 € 7.200 € 6.200 € 4.800 € 3.600 € 2.800
EI 2,41 ≤ 2,70 € 8.300 € 7.200 € 6.200 € 4.800 € 3.600
EI >2,70 € 9.500 € 8.300 € 7.200 € 6.200 € 4.800

*Dit is 1 verbeterstap. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u minimaal 2 verbeterstappen maken.

Er is voor woningcorporaties geen maximumbedrag dat zij aan STEP-subsidie kunnen aanvragen.

Vragen over STEP?

 

Neem contact met ons op

 

 

 

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?