Open voor aanvragen

SEEH: subsidie voor Zeer energiezuinig pakket VvE

Gepubliceerd op:
6 januari 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 juli 2022

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) het maximum aan energiebesparende maatregelen nemen in uw gebouw(en)? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw hele gebouw. Het pakket stelt hoge eisen aan onder ander de isolatiewaarden en past goed bij het Nul op de meter-concept voor woningen en gebouwen. De vereniging moet de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren.

Bonussubsidie

Voldoet de uitvoering van de maatregelen aan de kwaliteitseisen en de subsidievoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000 per woning.

Kwaliteitseisen

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

Alle maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel:

Isolatiewaarden per maatregel

Maatregel Isolatiewaarden Subsidie per m2
Dakisolatie minimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W] €   30
Gevelisolatie minimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W] €   38
Vloerisolatie minimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W] €   11
Triple glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K] €  150
Isolerende kozijnen maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] Zit in bedrag triple-glas
Isolerende deuren in de gevel maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] €  120

In tegenstelling tot de reguliere 'losse' maatregelen, waarbij een minimum geldt van 70% van de hele dak- of vloeroppervlakte, gaat het bij een ZEP gaan om het isoleren van de hele bestaande thermische schil (dus het volledige dak en de volledige vloer).

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of het gebouw voldoet aan de vereiste kierdichtheid. Deze kierdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

Aanvragen

Lees, voordat u uw aanvraag indient, het aanvraagproces goed door.  Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?