Gesloten voor aanvragen

SEEH: subsidie voor Zeer energiezuinig pakket VvE

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2023
Gepubliceerd op:
6 januari 2017

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) het maximum aan energiebesparende maatregelen nemen in uw gebouw(en)? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).
U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

Al subsidie aangevraagd voor de SEEH of ISDE? Dan gelden daarvoor de huidige informatie en voorwaarden.

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw hele gebouw. Het pakket stelt hoge eisen aan onder ander de isolatiewaarden en past goed bij het Nul op de meter-concept voor woningen en gebouwen. De vereniging moet de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren.

Bonussubsidie

Voldoet de uitvoering van de maatregelen aan de kwaliteitseisen en de subsidievoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000 per woning.

Kwaliteitseisen

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

Alle maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel:

Isolatiewaarden per maatregel

Maatregel Isolatiewaarden Subsidie per m2
Dakisolatie minimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W] €   30
Gevelisolatie minimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W] €   38
Vloerisolatie minimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W] €   11
Triple glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K] €  150
Isolerende kozijnen maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] Zit in bedrag triple-glas
Isolerende deuren in de gevel maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] €  120


In tegenstelling tot de reguliere 'losse' maatregelen, waarbij een minimum geldt van 70% van de hele dak- of vloeroppervlakte, gaat het bij een ZEP gaan om het isoleren van de hele bestaande thermische schil (dus het volledige dak en de volledige vloer).

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of het gebouw voldoet aan de vereiste kierdichtheid. Deze kierdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

Aanvragen

De SEEH is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 december 2022. In januari 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) opengesteld.

Lees meer over de SVVE.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?