Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Gepubliceerd op:
15 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 september 2021

Overweegt u een aanvraag voor de Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden.

De subsidie moet u benutten om een (nieuwe) medewerker een omscholingstraject te bieden voor een beroep in de techniek of ICT. Zo zorgt u dat er één structurele vacature minder is in die beroepssegmenten. De optelsom van subsidies zorgt voor de beschikbaarheid van duizenden extra werknemers voor de techniek en ICT.

U voldoet aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • U schoolt een bestaande of nieuwe medewerker om. Omscholing betekent in deze regeling dat de medewerker:
  - vóór 1 juli 2021 niet in het beroepssegment werkte waarbinnen het betreffende kansrijke ICT- of technische beroep valt
    dat de medewerker gaat uitoefenen;
  - tot 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs volgde (dan kan er namelijk sprake zijn van
    aanvankelijke scholing);
  - het nieuwe beroep voor minimaal de helft van de werktijd uitvoert.
 • De opleiding moet gestart zijn op of na 30 augustus 2021 en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag.
 • Het beroep waar de medewerker naar wordt omgeschoold is een kansrijk beroep binnen de ICT en techniek. Een kansrijk beroep betekent in deze regeling dat de betreffende functie staat op de lijst die hoort bij de overkoepelende beroepssegmenten: techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek en/of ICT.
 • Het omscholingstraject is erop gericht om de medewerker competenties, kennis en ervaring bij te brengen die passen bij de betreffende functie. Het bestaat daarom uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing. De kosten voor het omscholingstraject bedragen minimaal € 7.500.
 • De praktijkondersteuning wordt als onderdeel van het omscholingstraject aangeboden door een praktijkbegeleider die beschikt over de nodige kennis en ervaring. De kosten voor praktijkondersteuning bedragen minimaal € 1.000.
 • De medewerker is voor de scholing als onderdeel van het omscholingstraject ingeschreven. De kosten aan de scholing bedragen ten minste € 1.000. De scholing voldoet aan de één van de keurmerken afkomstig van:
  - Een opleider die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en leidt tot een
    diploma of certificaat. Zo niet, dan moet dit onderwijs voldoen aan een door de minister vastgesteld kwalificatiedossier,
    vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding.
  - Een opleidingsinstituut, trainingsbureau of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk en als
    lid is opgenomen.
  - Een kwalificatie ingeschaald door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF die is opgenomen in het NCP-register (dus te vinden
    in de database met NLQF-kwalificaties).
  - De branche of sector.
 • Het omscholingstraject leidt tot een duurzame arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met een beroep in de ICT of techniek. Om te beginnen moet er minimaal 6 maanden na toewijzing van de subsidie een arbeidsovereenkomst zijn voor de looptijd van het omscholingstraject.
 • Voor het betreffende omscholingstraject is geen subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren of de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grotere ondernemingen in de landbouw, horeca of recreatiesector (SLIM-regeling) voor een gerealiseerde praktijkplaats binnen het mbo in de derde leerweg.
 • Verlening van de subsidie leidt niet tot het overschrijden van het de-minimisplafond (maximumbedrag overheidssteun is € 200.000 over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren).

Vragen over de Omscholingsregeling?

Bel 088 042 42 42 (keuze 2, optie 5)

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?