Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling IPCEI Health

Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2022
Gepubliceerd op:
20 juni 2022

Houdt u zich bezig met een grootschalig project dat de Europese gezondheidssector versterkt en wilt u hierbij samenwerken met Europese partners? De nationale Subsidieregeling IPCEI Health biedt de mogelijkheid om hier subsidie voor aan te vragen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 11 juli 2022
09:00
Einddatum:
vrijdag 12 augustus 2022
17:00
Maximaal € 10,45 of € 7,5 miljoen
Totaal budget:
€ 41.800.000

Verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland, namen in maart 2022 het initiatief voor een interessepeiling IPCEI Health. Op basis van de interessepeiling die in Nederland is uitgevoerd, is besloten een nationale Subsidieregeling voor IPCEI Health te publiceren.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Er zijn 7 aanvragen gedaan.

Doel

Het doel van de 1e subsidieronde (in de regeling aangeduid als 'wave') van de Subsidieregeling IPCEI Health is om te komen tot een combinatie van grootschalige projecten die de Europese gezondheidssector versterken. Op Europees niveau staan voor deze IPCEI Health de volgende thematieken in het manifest, dat de lidstaten op 3 maart 2022 ondertekenden:

 • innovatie en vergroening van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen;
 • innovatie op het gebied van opkomende bedreigingen voor de gezondheid, in het bijzonder op het gebied van AMR (antimicrobiële resistentie), voor zover deze een aanvulling vormt op de activiteiten uitgevoerd door de European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA);
 • de ontwikkeling van cel- en gentherapieën, inclusief productieprocessen en productietechnologieën.

Door deelname aan deze IPCEI Health wil Nederland bijdragen aan een versterkte leveringszekerheid van geneesmiddelen en daarmee beter voorbereid zijn op een (nieuwe) gezondheidscrisis. Binnen bovengenoemde thematieken heeft Nederland eigen beleidsprioriteiten bepaald. Projectvoorstellen die zich richten op deze specifieke beleidsprioriteiten kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Lees de nationale beleidsprioriteiten in de Staatscourant.

Naast dat uw projectvoorstel moet passen binnen de Nederlandse beleidsprioriteiten, moet uw project passen binnen de kaders van het IPCEI instrument, op het terrein van onderzoek, ontwikkeling en innovatie tot en met First Industrial Deployment en infrastructuur. Hierbij is een sterke Nederlandse voorkeur voor projectvoorstellen met hogere Technology Readiness Levels.

Budget

Het totale beschikbare budget voor deze 1e subsidieronde van de Subsidieregeling IPCEI Health is € 41,8 miljoen.

Hoogte subsidie

De subsidie per Nederlands project is maximaal:

 • € 10,45 miljoen per subsidieaanvrager; of
 • € 7,5 miljoen per subsidieaanvrager, als de activiteiten worden uitgevoerd door een indirecte partner en bestaan uit:
  • een haalbaarheidsstudie door een onderneming of onderzoeksorganisatie;
  • het verrichten van investeringen door een middelgrote of kleine onderneming;
  • proces- en organisatie-innovatie door een onderneming.

Voorwaarden

Voor de subsidie IPCEI Health gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U heeft deelgenomen aan de Interessepeiling IPCEI Health in april 2022.
 • Uw project moet kwantitatief en/of kwalitatief belangrijk en vernieuwend zijn.
 • U moet het project binnen Nederland kunnen uitvoeren.
 • Uw project past in een van de eerdergenoemde IPCEI Health thematieken.
 • Uw project richt zich op de specifieke beleidsprioriteiten die Nederland heeft bepaald.
 • Uw project draagt bij aan het versterken van de Europese gezondheidszorg.
 • De maximale looptijd van uw project is 8 jaar.
 • Kennisverspreiding in de Europese Unie is vereist. Ook buiten de direct betrokken projectpartners is kennisdelen noodzakelijk.

(In)directe partner in Europees IPCEI-project

U kunt als directe partner in een Europees IPCEI-project deelnemen en daarmee subsidie op grond van de Subsidieregeling IPCEI Health aanvragen. Als een projectvoorstel van een directe partner geselecteerd wordt voor subsidieverlening, wordt het projectvoorstel onder het IPCEI-kader genotificeerd bij en beoordeeld door de Europese Commissie. Of er daadwerkelijk subsidie wordt verleend, wordt na het notificatietraject duidelijk en is afhankelijk van het beschikbare budget.

U kunt ook als indirecte partner deelnemen in een Europees IPCEI-project, waarvan de directe partner een onderneming uit een andere lidstaat is. Voor indirecte partners die subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling IPCEI Health wordt gebruik gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) om mogelijke staatssteun te rechtvaardigen.

In het geval van een Europees consortium zijn alle directe partners en indirecte partners verplicht om een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Bij een Nederlands consortium kan de penvoerder de subsidieaanvraag indienen namens de andere Nederlandse samenwerkingspartners.

Na uw aanvraag

Lees meer over het proces na indiening van uw subsidieaanvraag

Geselecteerde projecten Europese notificatie

Er zijn 4 projecten geselecteerd voor het Europese notificatietraject. Daarvan gaan 3 nationaal geselecteerde projecten over de thematiek 'Innovatie en vergroening van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen'. Het 4e project gaat over de thematiek 'De ontwikkeling van cel- en gentherapieën'.
Deze projecten volgen in de komende maanden het Europese notificatietraject, met als uiteindelijk doel om voorgedragen te worden bij de Europese Commissie.

Meer weten?

Vragen over Subsidie IPCEI Health?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?