Gesloten voor aanvragen

Achtergrond R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Gepubliceerd op:
11 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 maart 2022

De regeling R&D Mobiliteitssectoren biedt subsidie voor een R&D-mobiliteitsproject. Dit project moet gericht zijn op het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector en het herstel van de negatieve gevolgen van de economische crisis, veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Daarnaast moeten de projecten een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering. Het project moet passen binnen de voor deze sectoren relevante omvangrijke R&D-thema's, die zijn opgenomen in de bijlage van deze regeling.

Slim, veilig, betrouwbaar en duurzaam zijn de thema's van de innovatieopgaven voor de mobiliteitssectoren, die in de roadmaps en het masterplan nader toegelicht zijn. De opgestelde prioriteiten per sector zijn in lijn met bestaande (beleids)agenda's en roadmaps, zoals de Aeronautics Roadmap en Automotive Roadmap van topsector HighTech Systemen en Materialen (HTSM), het Maritieme Masterplan voor een emissieloze maritieme sector, en de ambities van de Duurzame Luchtvaarttafel.

Vragen over R&D Mobiliteitssectoren?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?