Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA)

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
1 juli 2024

Bent u ondernemer en wilt u op een publiek toegankelijke locatie laadinfrastructuur aanleggen voor zware elektrische voertuigen? De Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA) stelt bedrijven in staat om de uitrol van publiek toegankelijke laadlocaties te versnellen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 1 oktober 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
12:00
Totaal budget:
€ 15.000.000

Webinar

In het webinar Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA) geven we informatie over de regeling en laten we zien hoe u er gebruik van kunt maken.

 • dinsdag 10 september 2024 10:00 - 11:00
  Webinar Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA)

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor kosten die u maakt om laadinfrastructuur voor zware elektrische voertuigen te laten aanleggen of uit te breiden. De laadinfrastructuur wordt geplaatst op een locatie die altijd publiek toegankelijk is en bestaat uit:

 • een netaansluiting van minimaal 600 kVA;
 • minimaal 1.400 kW aan laadstations van 200 kW of meer;
 • minimaal 2 laadstations met een vermogen van 350 kW of meer;
 • een CCS- of MCS-connector voor alle laadpunten;
 • voor alle laadpunten: funderingen die geschikt zijn voor voertuigen van ten minste 50 ton; 
 • voor alle laadpunten: doorrijhoogtes van minimaal 4,2 meter;
 • voor alle laadpunten: fysieke ruimtes voor het laden van een trekker met oplegger combinatie van 16,5 meter;
 • laadinfrastructuur die altijd met het internet is verbonden en waarbij de communicatie verloopt volgens het Open Charge Point Protocol versie 1.6 met CS-certificaat of hoger

Voorbeeld

Een ondernemer doet een aanvraag voor de aanleg van 2 laadstations van 350 kW en 4 laadstations van 200 kW. 

De aanvraag gaat daarmee over een laadlocatie van (2*350 + 4*200=) 1.500 kW. 

Omdat de laadlocatie voldoet aan minimaal 1400 kW aan laadstations van 200 kW of meer, én omdat er 2 laadstations worden aangelegd met een vermogen van 350 kW of meer, voldoet de aanvraag aan de vermogenseis.

Stationaire batterij

Wanneer er onvoldoende netcapaciteit is, is het ook mogelijk om per laadlocatie aanvullende subsidie aan te vragen voor een stationaire batterij. 

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt:

 • € 19.000 voor een laadstation met een vermogen vanaf 200 kW tot 350 kW;
 • € 43.000 voor een laadstation met een vermogen vanaf 350 kW;
 • € 80 per kWh opslag voor een stationaire batterij.

Maximum vergoede vermogens

Het maximum vermogen dat vergoed wordt is 3.600 kW per laadlocatie en 1.400 kWh voor een stationaire batterij. U mag meer vermogen of capaciteit plaatsen, maar krijgt boven deze hoeveelheden geen vergoeding meer.

Modulair systeem

Bij een modulair systeem, waarbij de laadstations en vermogenskast gescheiden zijn, is de subsidie gelijk aan de som van het geïnstalleerd vermogen dat de vermogenskast maximaal kan leveren.

Maximaal aantal aanvragen per laadlocatie en postcodegebied

Per kalenderweek kunt u, of een groep waartoe meerdere aanvragers behoren, 2 aanvragen indienen, waarvan één aanvraag per laadlocatie. 

Per tweecijferig postcodegebied mag maximaal 3 keer subsidie worden toegekend.

Postcodegebieden Nederland

Voorwaarden

 • Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 25.000. Aanvragen onder € 25.000 wijzen we af.
 • U heeft alle laadpunten volledig beschikbaar voor gebruik voor zware elektrische wegvoertuigen binnen 24 maanden na subsidieverlening.
 • U gebruikt uitsluitend hernieuwbare energie voor de laadstations
 • De prijzen die in rekening worden gebracht voor het laden zijn redelijk, gemakkelijk en duidelijk vergelijkbaar, transparant en niet-discriminerend.

Uw aanvraag voorbereiden

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u onderstaande bij de hand heeft als u aanvraagt:

 • uw post- en bezoekadres
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • KVK-inschrijfnummer van de aanvrager
 • postcode en (dichtstbijzijnde) huisnummer van de locatie waar de laadinfrastructuur wordt aangelegd of uitgebreid
 • offerte met merk, type en specificaties van de laadstations en van de installatiekosten. Hieruit blijkt dat de laadinfrastructuur altijd met het internet is verbonden en waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol versie 1.6 met CS-certificaat of hoger verloopt
 • hoogte van het bedrag van eventuele aangevraagde of ontvangen subsidies van de Europese Unie voor dezelfde laadlocatie
 • onderbouwing waaruit blijkt dat alle laadstations binnen 2 jaar na de subsidieverlening volledig beschikbaar zijn voor gebruik door zware elektrische wegvoertuigen
 • documenten waaruit blijkt wat het huidige gecontracteerde transportvermogen en toekomstige transportvermogen is op de laadlocatie
 • documenten waaruit blijkt dat de aanvrager toestemming heeft van de eigenaar van de locatie voor het plaatsen en exploiteren van publiek toegankelijke elektrische laadstations die geschikt zijn voor zware voertuigen
 • bouwtechnische tekening van de laadlocatie waaruit blijkt dat de funderingen geschikt zijn voor voertuigen van ten minste 50 ton, de doorrijhoogte minimaal 4,2 meter is, dat de laadlocatie voor alle laadpunten beschikt over fysieke ruimtes voor het laden van een trekker met opleggercombinatie van 16,5 meter
 • de laadlocatie voldoet aan de punten genoemd bij Waarvoor krijgt u subsidie? en
 • bij een aanvraag voor een stationaire batterij bevat de aanvraag een offerte met opslagcapaciteit en vermogen van de stationaire batterij. Uit de offerte blijkt dat de batterij communiceert met het laadstation waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. U vindt deze ook in Mijn RVO. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum. 

Loting en subsidieplafond

Wordt er op dezelfde dag voor meer dan 3 laadlocaties per tweecijferig postcodegebied aangevraagd? Dan loten wij onderling voor deze aanvragen. 

Is het subsidieplafond bereikt maar kunnen we de subsidie voor minstens 70% aan u verstrekken? Dan overleggen wij eerst met de aanvrager.

Beslistermijn

We streven ernaar binnen 13 weken te beslissen over uw aanvraag. De beslistermijn is maximaal 13 weken. U kunt de status van uw aanvraag ook volgen in Mijn RVO. 

Voorschot

Kennen wij u subsidie toe? Dan ontvangt u direct een voorschot van 80% van het totale verleende subsidiebedrag.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken nadat de activiteit is afgerond vraagt u vaststelling aan. 

Hierbij verstrekt u:

 • de 18-cijferige EAN-code van de hernieuwbare elektriciteit op de laadstations
 • een contract met een energieleverancier of een garantie van oorsprong waaruit blijkt dat uitsluitend hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt voor de laadstations.

Uitstel aanvragen

Blijkt na verlening dat u meer dan 24 maanden nodig heeft voor de aanleg? Dan kunt u één keer uitstel aanvragen voor het indienen van een vaststellingsverzoek. Dit uitstel is voor een periode van 12 maanden.

Wetten en regels

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?