Open voor aanvragen

Rangschikking bij TSE tenders

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
21 maart 2018

Wanneer de regeling een tender is dan beoordelen we de aanvraag volgens rangschikcriteria. Op deze pagina leest u de algemene rangschikcriteria voor de Subsidies energie-innovatie. Tenders kunnen daarnaast ook specifieke rangschikcriteria hebben.

Bij tenders beoordeelt RVO uw aanvraag na de sluitingsdatum in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs aan de hand van de rangschikkingscriteria. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria, wijzen wij uw aanvraag af. Ook als er nog budget beschikbaar is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken nadat de tender gesloten is.

Algemene Rangschikkingscriteria

De rangschikkingscriteria voor de energie-innovatie subsidieregelingen zijn zoveel mogelijk hetzelfde. Een project scoort hoger naarmate:

 • het meer bijdraagt aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en maatschappelijk relevant is binnen de context van het innovatiecontract van de Topsector Energie;
 • of de beschrijving van de programmalijnen; of meer bijdraagt aan de doelstellingen van het programma;
 • de mogelijke bijdrage van het project aan de slaagkans in de markt en maatschappij groter is
 • het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek;
 • het daarnaast de Nederlandse kennispositie versterkt;
 • de kwaliteit van het project beter is. Dit blijkt uit:
  • de uitwerking van aanpak en methodiek;
  • de omgang met risico’s;
  • de uitvoerbaarheid;
  • de deelnemende partijen;
  • en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Kwaliteit van het projectvoorstel

Soms kunt u een hogere rangschikking krijgen op het criterium 'kwaliteit van het projectvoorstel'. Bij het behandelen van uw aanvraag hanteert RVO naast een aantal algemene ook regelingspecifieke afwijzingsgronden. Houdt u hier rekening mee voordat u uw aanvraag indient.

Vragen over Subsidies energie-innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?