Open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies

Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 biedt de SVVE meer mogelijkheden voor subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies. Wilt u weten hoe u uw gebouw(en) het beste verduurzaamt? U kunt voor verschillende onderzoeken en adviezen tegelijkertijd subsidie aanvragen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 48.500.000

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • advies over bouwkundige en energetische staat van het gebouw
 • energiescan 
 • energieadvies
 • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
 • asbestinventarisatie
 • gevelonderzoek
 • betonschade-onderzoek
 • ventilatie-onderzoek
 • flora- en faunaonderzoek
 • brandveiligheidsonderzoek
 • gelijkwaardigheidsonderzoek
 • installatie-advies
 • financieel haalbaarheidsonderzoek voor minstens 2 verduurzamingsmaatregelen
 • procesbegeleiding bij het besluitvormingsproces

Voorwaarden

De subsidieaanvraag voor verduurzamingsonderzoek en -advies moet in elk geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • Per VvE vraagt u één keer subsidie aan voor adviezen en onderzoeken. Dit kan voor een gebouw of groep van gebouwen. U vraagt dus voor alle adviezen en/of onderzoeken samen in één keer subsidie aan. 
 • Hebben de gebouwen of groep van gebouwen al eerder overheidssubsidie gekregen om de onderzoeken uit te voeren? Dan krijgt de VvE daar niet nogmaals subsidie voor. Er is een uitzondering voor gemeentelijke subsidies. 
 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de facturen en betaalbewijzen.
 • De adviezen en onderzoeken zijn uitgevoerd na 1 januari 2024. Deze regel geldt niet voor het energieadvies en DMJOP: deze mogen zijn afgegeven vóór 1 januari 2024.
 • Als u de subsidieaanvraag indient, mogen de adviezen en onderzoeken maximaal 2 jaar geleden zijn uitgevoerd.

Bekijk de andere voorwaarden en uitzonderingen voor advies en onderzoek op SVVE: voorwaarden verduurzamingsonderzoek en -advies

Aanvragen uit 2023

Let op: heeft u SVVE aangevraagd in 2023? Dan gelden de voorwaarden van tot en met 31 december 2023.

U leest die voorwaarden op SVVE: voorwaarden energieadvies 2023

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en verduurzamingsonderzoek en -advies samen. Kijk voor de actuele budgetcijfers op SVVE: stand van zaken budget

Het subsidiebedrag is 75% van de facturen (inclusief btw) van alle adviezen en/of onderzoeken samen, maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen:

 • € 10.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit maximaal 10 woningen
 • € 15.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit 11 tot en met 30 woningen
 • € 20.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit meer dan 30 woningen

Aanvragen

In het aanvraagproces leest u welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief of digitaal. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?