Bijna open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies vanaf 1 januari 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
27 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 biedt de SVVE meer mogelijkheden voor subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies. Wilt u weten hoe u uw gebouw(en) het beste verduurzaamt? U kunt voor verschillende onderzoeken en adviezen tegelijkertijd subsidie aanvragen.

Budget en looptijd

Startdatum:
zondag 22 januari 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 48.500.000

Subsidie voor energieadvies in 2023

Let op: De voorwaarden op deze pagina gelden pas vanaf 1 januari 2024. 

Vraagt u in 2023 subsidie aan voor een energieadvies? Lees alle voorwaarden die gelden tot 1 januari 2024 op SVVE: voorwaarden energieadvies.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • advies over bouwkundige en energetische staat van het gebouw
 • energiescan 
 • energieadvies
 • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
 • asbestinventarisatie
 • gevelonderzoek
 • betonschade-onderzoek
 • ventilatie-onderzoek
 • flora- en faunaonderzoek
 • brandveiligheidsonderzoek
 • gelijkwaardigheidsonderzoek
 • installatie-advies
 • financieel haalbaarheidsonderzoek voor minstens 2 verduurzamingsmaatregelen
 • procesbegeleiding bij het besluitvormingsproces

Komt u in aanmerking?

De subsidieaanvraag moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Per VvE vraagt u één keer subsidie aan. Dit kan voor een gebouw of groep van gebouwen. U vraagt dus voor alle adviezen en/of onderzoeken samen in één keer subsidie aan. 
 • Hebben de gebouwen of groep van gebouwen al eerder overheidssubsidie gekregen om de onderzoeken uit te voeren? Dan krijgt de VvE daar niet nogmaals subsidie voor. Er is een uitzondering voor gemeentelijke subsidies. 
 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de facturen en betaalbewijzen.
 • De adviezen en onderzoeken zijn uitgevoerd na 1 januari 2024. Deze regel geldt niet voor het energieadvies en DMJOP: deze mogen zijn afgegeven vóór 1 januari 2024.
 • Als u de subsidieaanvraag indient, mogen de adviezen en onderzoeken maximaal 2 jaar geleden zijn uitgevoerd.

Bekijk de overige voorwaarden voor advies en onderzoek op SVVE: voorwaarden verduurzamingsonderzoek en -advies

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en verduurzamingsonderzoek en -advies samen. Kijk voor de actuele budgetcijfers op SVVE: stand van zaken budget

Het subsidiebedrag is 75% van de facturen (inclusief btw) van alle adviezen en/of onderzoeken samen, maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen:

 • € 10.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit maximaal 10 woningen
 • € 15.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit 11 tot en met 30 woningen
 • € 20.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit meer dan 30 woningen

Aanvragen

Vraagt u in 2023 subsidie aan voor advies? Lees alle voorwaarden die gelden tot 1 januari 2024 op SVVE: voorwaarden energieadvies.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief of digitaal. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?