Open voor aanvragen

Kosten en staatssteun planontwikkellening en borgstellingslening SWZ

Gepubliceerd op:
14 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

Op deze pagina leest u meer over de kosten en staatssteun die bij de lening in de plantontwikkelfase en bij de borgstellingslening in de bouw- en nafinancieringsfase van toepassing zijn.

Lening planontwikkelfase

Kosten

De planontwikkellening heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. Over een lening die wordt aangevraagd in 2020 wordt 2,5% aan jaarlijkse rente berekend.

Staatssteun

De rente die wij berekenen is niet geheel kostendekkend voor het risico dat de overheid hiermee loopt. Hierdoor heeft u een voordeel. Dit voordeel wordt staatssteun genoemd. De hoogte van dit staatssteunbedrag bedraagt in 2020 4% maal de looptijd van de lening maal het verleende geldleningsbedrag.

Rekenvoorbeeld 1

Stel de planontwikkellening bedraagt € 200.000 en de looptijd is 3 jaar. Dan bedraagt de staatssteun € 24.000 (4% x 3 x € 200.000).

Het bedrag aan staatssteun wordt vermeld in de beslisbrief. Het kan zijn dat u dit bedrag nodig heeft voor eventuele andere subsidieaanvragen. Het staatssteunbedrag wordt gerechtvaardigd onder de de-minimisverordening.   
De de-minimisruimte bedraagt per mkb-onderneming € 200.000 aan staatssteun in 3 belastingjaren.

Rekenvoorbeeld 2

In 2018 én 2019 heeft u voor € 80.000 aan staatssteun ontvangen op grond van de-minimis (totaal € 160.000). In 2020 heeft u nog € 40.000 over aan de-minimisruimte.

Heeft u een tekort aan de-minimisruimte, dan kunt u ook vragen om een marktconforme rente voor de planontwikkellening. Dan wordt er geen staatssteun berekend. Voor aanvragen in 2020 bedraagt de marktconforme jaarrente 6,5%.

Borgstellingslening bouw- en nafinancieringsfase

Na beoordeling van uw aanvraag door RVO ontvangt u een beslisbrief. In deze brief staat aangegeven of de borgstelling wordt verleend en welke provisie u moet betalen. De provisie bedraagt éénmalig 1,6% over de hoofdsom van de borgstellingslening. Zodra u het provisiebedrag aan ons heeft betaald, is de borgstelling van kracht. Na verlening van de borgstelling kunt u met de beslisbrief de bank/financier verzoeken de financiering (met de borgstellingslening) te verstrekken.

Staatssteun

De overheid staat borg voor de terugbetaling van de borgstellingslening die de bank/financier aan u als WZ-ondernemer verstrekt. De provisie die wij voor de borgstelling vragen is niet geheel kostendekkend voor het risico dat de overheid hiermee loopt. Hierdoor heeft u een voordeel. Dit voordeel noemen wij staatssteun.
De hoogte van dit bedrag aan staatssteun is 3,8% maal het borgstellingsbedrag van de borgstellingslening. Dit bedrag staat vermeld in de beslisbrief. Het kan zijn dat u het in de beslisbrief genoemde bedrag moet vermelden bij eventuele andere subsidieaanvragen. Het subsidiebedrag wordt gerechtvaardigd onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Vragen over SWZ?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?