Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming gemeenten voor Sanering varkenshouderijen

Gepubliceerd op:
12 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2022

Gemeenten maken extra kosten door inwoners die de subsidie Sanering varkenshouderijen krijgen. De medewerkers voeren hier namelijk werkzaamheden voor uit. Zo trekken zij bijvoorbeeld een milieuvergunning in en passen het bestemmingsplan aan. Voor deze kosten kon u als gemeente subsidie aanvragen.

Startdatum:
zaterdag 14 november 2020
00:00
Einddatum:
woensdag 29 juni 2022
00:00
€ 25.000
Totaal budget:
€ 9.700.000

Deze subsidie heet officieel Regeling specifieke uitkering Sanering varkenshouderijen (RSSV).

Budget

Het budget voor de subsidie is ruim € 9,7 miljoen.

Hoeveel subsidie

U krijgt € 25.000 voor iedere locatie in uw gemeente, waar een varkenshouder gestopt is met het bedrijf. Dit geldt alleen voor varkenshouders die de overeenkomst van de subsidie Sanering varkenshouderijen hebben getekend.

Subsidiabele kosten

Huurt u personeel of een bedrijf in om werk te doen voor de subsidie Sanering varkenshouderijen? Deze extra kosten geeft u door via het systeem Single information, Single audit (SiSa-systematiek). Hiervoor gebruikt u de SiSacode LNV L6.

Kosten gemaakt voor de subsidieverlening

Maakte u kosten voordat de inwoner de beslissing op de subsidieaanvraag kreeg? U mag ook deze kosten doorgeven. Dit doet u door in de SiSa-systematiek een indicator op te nemen. Gaat het om kosten die u een jaar voor de beslissing maakte? Gebruik dan de indicator Besteding t-1. Kosten van 2 jaar voor de beslissing geeft u door met de indicator Besteding t-2.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

  • U vraagt één keer subsidie aan. Dit doet u als alle varkenshouders op de locaties in uw gemeente gestopt zijn met hun bedrijf. Dit geldt alleen voor varkenshouders die de overeenkomst voor de subsidie Sanering varkenshouderijen getekend hebben.
  • Op iedere locatie waar u subsidie voor aanvraagt, is de varkenshouder gestopt met het bedrijf. U heeft de milieuvergunning aangepast of ingetrokken. En u bent begonnen om het bestemmingsplan te wijzigen.
  • U mag de subsidie alleen gebruiken voor de uitvoeringsactiviteiten van de subsidie Sanering varkenshouderijen.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Binnen 6 weken na uw aanvraag krijgt u een beslissing. U krijgt het hele bedrag eerst als voorschot. Dit betalen wij binnen 6 weken na de beslissing aan u.

Heeft u het subsidiebedrag uitgegeven? U verantwoordt de uitgaven van de subsidie volgens de methode Single information, Single audit (SiSa). Wij stellen uw subsidie vast in het jaar dat u deze verantwoording doet.

Wetten en regels

Op de website van de Staatscourant leest u de regels die horen bij de Regeling specifieke uitkeringen uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (RSSV).

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?