Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag TSVC-19 detailhandel 2 2021/2022

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022
Gepubliceerd op:
24 januari 2022

Heeft u Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) detailhandel 2 aangevraagd? Op deze pagina leest u hoe de procedure is.

De regeling sloot op 31 maart 2022 17:00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Procedure

Na sluiting van het aanvraagloket op 31 maart 2022 startten wij met het beoordelingsproces. Hierbij toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Wij streven ernaar dat wij u uiterlijk in mei 2022 over het besluit berichten. Houd er rekening mee dat het aangevraagde subsidiebedrag evenredig verlaagd kan worden, als het beschikbare budget onvoldoende is voor alle aanvragen. Zie ook de paragraaf Budget per subsidie op de pagina Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) detailhandel 2. Bij goedkeuring staat in de subsidiebeschikking welke verplichtingen u heeft.

U krijgt ook direct 100% van het toegekende subsidiebedrag als voorschot op uw rekening. Mochten wij uw aanvraag u niet toekennen, dan ontvangt u hierover in mei 2022 uiteraard ook bericht.

Wijzigingen

Kennen wij u subsidie toe? Dan krijgt u subsidie voor de activiteiten die u heeft verricht als gevolg van het tijdelijke eindejaarsvuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2021/2022. Zijn er belangrijke wijzigingen in uw aanvraag bijvoorbeeld een adreswijziging? Dan moet u die doorgeven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat wij de subsidie terugvorderen.

Vaststelling

Wij controleren volgens de steekproefmethode of u aan alle verplichtingen voldoet. Als u niet in de steekproef valt, dan streven wij ernaar om in juli 2022 uw subsidie vast te stellen. Uw subsidie is daarmee ambtshalve vastgesteld. U hoeft geen aanvraag voor vaststelling in te dienen.

Steekproef

Mocht u in de steekproef vallen, dan krijgt u in juni 2022 bericht. Wij verzoeken u dan om aanvullende informatie toe te sturen waaruit blijkt dat u aan de verplichtingen van de subsidietoekenning voldoet. Wij vragen u bijvoorbeeld de inkoopfacturen 2019 toe te sturen en een bewijs dat u voorbereidingen heeft getroffen voor de eindejaarsverkoop 2021. Denk hierbij aan de ingevulde claimlijsten of bestellijsten voor de inkoop van eindejaarsvuurwerk bij de leverancier. Als alles in orde is, stellen wij uw subsidie vast. U hoeft geen aanvraag voor vaststelling in te dienen.

Wij streven ernaar de subsidieafwikkeling uiterlijk in augustus 2022 af te ronden.

Vragen over de TSVC?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?