Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) Opslag en vervoer 2 - 2021/2022

Laatst gecontroleerd op:
8 augustus 2022
Gepubliceerd op:
4 juli 2022

Verkoopt of handelt u in vuurwerk en heeft u door het vuurwerkverbod in 2021 nog veel eindejaarsvuurwerk over? En maakte u kosten voor opslag en vervoer? Vraag dan de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) Opslag en vervoer aan.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Aanvragen was mogelijk van 15 juli 2022 tot 8 augustus 2022 09:00 uur.

Waarom deze subsidieregeling?

De TSVC-19 - Opslag en vervoer geeft een tegemoetkoming aan detailhandelaren en vuurwerkbedrijven voor opslag- en vervoerskosten. Dit geldt alleen voor eindejaarsvuurwerk dat niet verkocht mocht worden door het tijdelijke verbod op verkopen, vervoeren en afsteken.

Voor wie?

Verkoopt u vuurwerk? Of heeft u een eigen opslag met vuurwerk? Ontdek dan onder welke voorwaarden u subsidie kunt aanvragen. 

Als vuurwerkbedrijf vraagt u de subsidie aan voor:

 • de opslag van onverkocht eindejaarsvuurwerk dat door het verbod pas een jaar later verkocht kan worden en waardoor u meer opslagkosten moest betalen;
 • het  extra vervoer dat u heeft laten uitvoeren ten behoeve van deze opslag.

Vuurwerkbedrijven zijn de fabrikanten, importeurs, distributeurs of vergunningshouders, zoals omschreven volgens de eisen van het Vuurwerkbesluit.

Voor vuurwerkbedrijven geldt dat in totaal meer dan 10.000 kg opgeslagen ligt. Maakte u voor het onverkocht eindejaarsvuurwerk gebruik van een opslaglocatie van anderen in België of Duitsland? Dan komt u ook in aanmerking voor de opslagsubsidie van de TSVC-19 Opslag en vervoer 2.

Als detailhandelaar vraagt u de subsidie aan voor:

 • de opslag van meer dan 10.000 kg in uw eigen opslaglocatie, dat door het verbod pas een jaar later verkocht kan worden en waardoor u meer opslagkosten moest betalen. 

Let op: u komt als detailhandelaar niet in aanmerking voor de subsidie voor extra vervoer.

Budget

Voor de TSVC-19 Opslag en vervoer 2 geldt een maximum budget van € 16 miljoen. Wij bekijken of alle aanvragen bij elkaar opgeteld onder dit bedrag blijven. Zo niet, dan wordt de subsidie per aanvrager op basis van een eerlijke verdeling verlaagd.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Voor opslag krijgt u € 0,63 subsidie  per opgeslagen kg onverpakt eindejaarsvuurwerk dat op 1 februari 2022 was opgeslagen.

Voor vervoer krijgt u subsidie voor extra vervoerskosten die u maakte in de periode van 19 november 2021 tot 1 februari 2022. U moet deze kosten kunnen aantonen. Het bedrag dat u opgeeft, vermenigvuldigen wij met een factor 2,5.

Voorwaarden subsidie voor opslag

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, geldt dat u een:

 • een vuurwerkbedrijf heeft volgens de eisen van het omgevingsbesluit of
 • een detailhandelaar bent met een eigen opslaglocatie met een vergunning voor opslag van meer dan 10.000 kg en
 • dat u staat ingeschreven bij de KVK zowel tijdens de aanvraag als ten tijde van de subsidiabele activiteiten.

Voor uw vuurwerkbedrijf geldt:

 • dat u van 1 februari 2022 tot en met 31 augustus 2022 een hoeveelheid onverkocht eindejaarsvuurwerk opslaat;
 • dat er in totaal meer dan 10.000 kg op de locaties ligt opgeslagen;
 • dat opslag in Nederland plaatsvindt in een vergunningsplichtige opslaglocatie. Dat wil zeggen een opslaglocatie met een capaciteit van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;
 • voor opslag in België of Duitsland geldt dat deze aan de lokaal geldende eisen van het opslaan van vuurwerk moet voldoen.

Voor u als detailhandelaar geldt verder:

 • dat u van 1 februari 2022 tot en met 31 augustus 2022 een hoeveelheid onverkocht eindejaarsvuurwerk per eigen locatie opslaat van meer dan 10.000 kg per locatie en
 • hiervoor een eigen opslagfaciliteit gebruikt met een omgevingsvergunning zoals bedoeld in het Besluit Omgevingsrecht.

Voorwaarden subsidie voor vervoer

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt dat:

 • u een vuurwerkbedrijf heeft;
 • uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK ten tijde van zowel de aanvraag als van de subsidiabele activiteiten en
 • dat u in de periode van 19 november 2021 tot 1 februari 2022 aanvullend vervoer liet uitvoeren voor de opslag van eindejaarsvuurwerk.

Verder geldt dat:

 • alle vervoerdersbewegingen van het onverkochte eindejaarsvuurwerk die u in deze periode maakte, in aanmerking komen. Uitzondering hierop is het vervoer vanaf een haven en het vervoer naar een detailhandelaar of een opslaglocatie daarvan.
 • het extra vervoer aan de wettelijke voorschriften van de Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) moet voldoen en
 • dat het vervoer moet zijn uitgevoerd door een derde. Een derde is een natuurlijke - of rechtspersoon, dus niet de aanvrager zelf of de medewerkers van de aanvrager.

Na uw aanvraag

Lees meer over de procedure en wat u van ons kunt verwachten na uw subsidieaanvraag. Of bekijk uw aanvraag via de knop 'Naar uw aanvraag'.

Vragen over de TSVC-19??

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?